Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ-ΕΠΟΠ μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπξκων-Προαγωγές Ανθυπασπιστών (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2830/19.11.2021 τα παρακάτω:

Α. Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22-10-2021 «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας και Επαγγελματιών Οπλιτών Πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3883/2010 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζεται:...

1. Μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010 ο Εθελοντής Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), οι οποίοι περιλαμβάνονται στους από 19 Αυγούστου 2021 Κυρωμένους Πίνακες Μετατασσομένων ΕΜΘ Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ, όπως παρακάτω:...

2. Ονομάζονται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 9, 12, και 13 του ν. 3883/2010, οι μετατασσόμενοι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) και εντάσσονται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...

Β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 22-10-2021 «Προαγωγές Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974, του π.δ. 21/1991 και του ν. 3883/2010 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζεται:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Ολα καλά η φωτογραφία του άρθρου όμως είναι άκυρη. Κανένας από αυτούς δεν είναι μάχιμος

    ΑπάντησηΔιαγραφή