Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγή, Αποστρατεία και
Ανάκληση Προεδρικού Διατάγματος,
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 61Σ86-ΚΚΔ ΕΔΥΕΘΑ: 189

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 2β του άρθρου 12 και των παραγράφων 3 και 4β του άρθρου 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών (οργανικών) θέσεων σε Ανθυπολοχαγούς τους Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

β. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν.δ. 445/1974 και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών (οργανικών) θέσεων σε Ανθυπολοχαγούς τους Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές, όπως παρακάτω:...

4. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 του ν.δ. 1400/73 και του άρθρου 39 του ν.δ. 445/74 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια