Στρατός Ξηράς: Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αυτεπάγγελτη αποστρατεία Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξκων Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων, Προαγωγές και Αποστρατείες
Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΠ8Τ6-ΓΛΨ ΕΔΥΕΘΑ: 141

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Ανακαλούμε:

α. Τα από 05-03-2017 π.δ. (Γ΄ 198, ΕΔΥΕΘΑ 33/2017) και 13-07-2017 π.δ. (Γ΄ 729, ΕΔΥΕΘΑ 83/2017) μόνο κατά το μέρος που αφορούν στην κύρωση πίνακα ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία...

2. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του ν.2439/1996 τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες κρίσεων που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:...

3. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 20 του ν.2439/1996 σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων:...

β. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010 σε Υποστρατήγους τους παρακάτω Ταξιάρχους Όπλων:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια