Προαγωγή και Αποστρατείες Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγή και Αποστρατείες Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΝΞ36-Θ8Π ΕΔΥΕΘΑ: 124

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4ζ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχο τον ...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με ..., τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια