Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών»
ΑΔΑ: ΩΘΚ26-ΑΑΧ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Επικελευστή, σύμφωνα με... τους παρακάτω Κελευστές ΕΠΟΠ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01-12-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουμε αυτούς στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μετά τον Επικελευστή Πέππα Αργύριο του Σωτηρίου (ΑΓΜ: Ο-06934)...:

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια