Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι ΕΠΟΠ προάγονται στο βαθμό του Επικελευστή (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών»
ΑΔΑ: Ω9Χ96-ΘΚ8

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Επικελευστή, σύμφωνα με ..., τους παρακάτω Κελευστές ΕΠΟΠ, της προαγωγής τους λογιζομένης από 22-11-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Θέτουμε αυτούς στην Κοινή Επετηρίδα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) μετά τον...:

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια