Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι προάγονται στους βαθμούς Επισμηναγού-Σμηναγού-Υποσμηναγού (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1971/03.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20.11.2020, κατόπιν πρότασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973 και του ν. 3883/2010:

Προάγονται:

Στον βαθμό του Επισμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Σμηναγοί:...

Στον βαθμό του Σμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Υποσμηναγοί Τεχνικής Υποστήριξης απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών, από

30.11.2020:...

Στον βαθμό του Υποσμηναγού κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Ανθυποσμηναγοί:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια