Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Λγων-Υπλγων-Ανθλγων Σωμάτων (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1956/03.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 06-11-2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973 και των άρθρων 26 και 27 του ν. 3883/2010:

Προάγονται:

Σύμφωνα με... σε Ταγματάρχες κατ’ εκλογή, οι παρακάτω Λοχαγοί Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζόμενης από 10-10-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια