Τροποποιητικές δηλώσεις: Πώς «ξεφουσκώνει» το εκκαθαριστικό της εφορίας

Τροποποιητικές δηλώσεις: Πώς «ξεφουσκώνει» το εκκαθαριστικό της εφορίας

Οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη ή να συμπληρώσουν κενά και παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους, μειώνοντας το τελικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν στην εφορία

Θανάσης Κουκάκης

Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να διορθώσουν τους κωδικούς της φορολογικής τους δήλωσης.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 26 Ιουλίου 2024, που είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι που υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση έως τις 26 Ιουλίου 2024 αποφεύγουν τα πρόστιμα των 100, 250 ή 500 ευρώ. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις αν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ ή αν δεν επηρεάζεται το ύψος της φορολογητέας ύλης, όπως στην περίπτωση διορθώσεων στα στοιχεία ταυτότητας ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου.

Η νέα δήλωση θα αντικαταστήσει την αρχική, ακυρώνοντας την προηγούμενη εκκαθάριση και εκτελώντας νέα με τα διορθωμένα στοιχεία. Ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr, περιλαμβάνοντας τόσο το αποτέλεσμα της αρχικής όσο και της τροποποιητικής δήλωσης.

Ειδικότερα, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι που έχουν εντοπίσει λάθη στο εκκαθαριστικό τους μπορούν να υποβάλουν διορθωτική ή συμπληρωματική φορολογική δήλωση, υποβάλλοντας επίσης, εφόσον απαιτείται, τα έντυπα Ε2 ή Ε3, μαζί με το έντυπο Ε1.

Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα από την αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και τα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση. Έτσι, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τη δήλωσή του από την αρχή, αλλά απλώς να τροποποιήσει τα σημεία όπου διαπίστωσε λάθη ή παραλείψεις. Για παράδειγμα:

Φιλοξενία: Εάν κάποιος δήλωσε λανθασμένα ότι κατοικεί σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία ενώ φιλοξενείται στο σπίτι της αδελφής του, μπορεί να διαγράψει τα στοιχεία της δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας στον πίνακα 5 των τεκμηρίων και να συμπληρώσει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, αποφεύγοντας έτσι το τεκμήριο της κατοικίας.

Πώληση αυτοκινήτου: Εάν κάποιος ξέχασε να δηλώσει το ποσό από την πώληση του παλαιού του αυτοκινήτου, μπορεί να το διορθώσει συμπληρώνοντας τον κωδικό 781-782 στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, περιορίζοντας ή μηδενίζοντας το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Αγορά ακινήτου: Εάν κάποιος απέκτησε ακίνητο το 2023 και δεν δήλωσε το ποσό από ανάλωση κεφαλαίου (κωδικοί 787-788), μπορεί να το συμπληρώσει για να «σβήσει» το τεκμήριο.

ΠΗΓΗ: dnews.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια