Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων ΓΚ (ανακριτικών υπαλλήλων) στο βαθμό Υπαστυνόμου Β΄ (AΠOΦAΣH-ONOMATA)

Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων ΓΚ (ανακριτικών υπαλλήλων) στο βαθμό Υπαστυνόμου Β΄ (AΠOΦAΣH-ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων (ανακριτικών υπαλλήλων),
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄»
ΑΔΑ: ΨΧ8Φ46ΜΤΛΒ-Α1Γ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

...6. α. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 7 παρ. 7 περ. α΄ του Ν. 3686/2008 όπως ισχύει, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄, από την έναντι του ονόματος ενός εκάστου ημερομηνία, τους κατωτέρω αναγραφόμενους Ανθυπαστυνόμους γενικών καθηκόντων (ανακριτικούς υπαλλήλους) που συμπλήρωσαν εννέα (9) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό τους, ως εξής:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια