Εξτρα «μάχιμη 5ετία»: Αύξηση συντάξεων για όλους σε Στρατό-Σώματα Ασφαλείας – Πόσο κοστίζει η αναγνώρισή της (ΠINAKEΣ)

Εξτρα «μάχιμη 5ετία»: Αύξηση συντάξεων για όλους σε Στρατό-Σώματα Ασφαλείας – Πόσο κοστίζει η αναγνώρισή της (ΠINAKEΣ)

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 02/04/2023 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Αύξηση συντάξεων ως και 305 ευρώ ή και πιο πάνω, ανάλογα με τις εν ενεργεία αποδοχές τους, κατοχυρώνουν τα στελέχη και το προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό, συνοριοφύλακες) με την αναγνώριση στο διπλάσιο ως 5 ετών από την υπηρεσία τους σε οποιαδήποτε μονάδα και οργανική θέση.

Η τελική εγκύκλιος που έβγαλε ο ΕΦΚΑ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και θα εφαρμόζεται στο εξής σε όλες τις νέες αιτήσεις ξεκαθαρίζει τα εξής:

Τη λεγόμενη «μάχιμη» 5ετία μπορούν πλέον να την προσθέσουν στην υπηρεσία τους καταβάλλοντας ανάλογη εισφορά όλοι οι υπηρετούντες και σε οποιαδήποτε θέση στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς η αναγνώριση του χρόνου αυτού επεκτάθηκε σε όλες τις υπηρεσίες με το άρθρο 23 του νόμου 4997/2022.

Η έξτρα 5ετία των στελεχών ΕΔ-ΣΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προϋπηρεσία για επιπλέον μισθό και παραπάνω βαθμό, αλλά μετρά μόνον για την αύξηση του συντάξιμου χρόνου, δηλαδή αυξάνει το ποσό σύνταξης, ανακαλώντας σχετικές διατάξεις που είχαν προκαλέσει σύγχυση στην προηγούμενη εγκύκλιο που είχε εκδοθεί στις 14 Αυγούστου 2023 για το ίδιο θέμα.

Ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις προβλέπεται απαλλαγή από το κόστος των εισφορών όχι μόνον όσων είχαν καταταγεί ως 30/9/1990, αλλά και για όσους κατετάγησαν μετά την ημερομηνία αυτή, αρκεί να είχαν ασφαλιστεί σε φορέα Δημοσίου πριν μπουν στο στρατό. Κατά κανόνα, οι στρατιωτικοί που ξεκίνησαν σταδιοδρομία μετά τις 30/9/1990 για να κατοχυρώσουν την έξτρα 5ετία θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον εισφορά. Όμως με την ερμηνεία της εγκυκλίου παίρνουν απαλλαγή εφόσον πριν από την κατάταξή τους ως στρατιωτικοί είχαν έως 30/9/1990 αποκτήσει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαγόμενοι στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Π.Δ. 169/2007. Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1991. Θεωρείται, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως διορισμένος έως 30/9/1990 και ως εκ τούτου, για την αναγνώριση των διπλάσιων υπηρεσιών, δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Με τον νέο νόμο διευρύνονται τόσο οι υπηρεσίες που μπορούν να υπολογιστούν ως διπλάσιες όσο και τα πρόσωπα που μπορούν να αναγνωρίζουν αυτές, και παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να υπολογιστεί στο διπλάσιο οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, όπου κι αν υπηρετεί ή υπηρέτησε το στέλεχος που επιθυμεί να αυξήσει τη συντάξιμη υπηρεσία του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με την ακόλουθη διαδικασία:

• Για αναγνώριση 5ετίας όσων είναι σε ενεργό υπηρεσία απαιτείται υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του, στην οποία αναφέρεται το χρονικό διάστημα το οποίο επιθυμεί να υπολογιστεί στο διπλάσιο, και κατόπιν η αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση προβαίνει στον υπολογισμό του ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, το οποίο παρακρατείται από τη μισθοδοσία του σε τόσες δόσεις όσοι και οι αναγνωριζόμενοι μήνες. Στη συνέχεια, η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε στο διπλάσιο, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν, και η σχετική βεβαίωση τίθεται στον συνταξιοδοτικό φάκελο του ασφαλισμένου, προκειμένου οι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης υπηρεσίες του e-EΦKA να υπολογίσουν την ανταποδοτική σύνταξη.

• Για την αναγνώριση κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης, η αίτηση για την έξτρα 5ετία θεωρείται ότι εμπεριέχεται στην αίτηση για απονομή σύνταξης και έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής με αυτήν. Η διαφορά με τους εν ενεργεία είναι ότι οι προς συνταξιοδότηση ένστολοι δεν θα υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία τους αλλά στον ΕΦΚΑ τομέας ΓΛΚ μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Στην περίπτωση στελεχών που έχουν ήδη αναγνωρίσει λιγότερα έτη μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι να συμπληρωθούν τα πέντε έτη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έγγραφο ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Οδηγίες-Διευκρινίσεις για Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας Μέχρι 5 Έτη στο 2πλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Έγγραφο ΓΕΣ: Νέα διαδικασία αναγνώρισης στο 2πλάσιο Χρόνου Υπηρεσίας έως 5 έτη σε οποιαδήποτε Μονάδα-Υπηρεσία ΕΔ

Η έξτρα 5ετία συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέων χρόνων ασφάλισης, που είναι τα 7 έτη.

Ποιο είναι το κόστος για την αναγνώριση της 5ετίας;

Για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς (πλην όσων απαλλάσσονται ως 30/9/1990) η 5ετία αναγνωρίζεται με καταβολή επιπλέον εισφοράς σύνταξης 6,67% επί των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς τους. Για παράδειγμα, στρατιωτικός που επιθυμεί να αναγνωρίσει 5 έτη με μισθό 1.500 ευρώ, θα καταβάλει 100 ευρώ για κάθε μήνα και συνολικά 6.000 ευρώ για τα 5 έτη (60 μήνες).

Για τα Σώματα Ασφαλείας το κόστος υπολογίζεται με εισφορά σύνταξης 20% επί της εκάστοτε αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι με κόστος εξαγοράς περίπου 2.500 ευρώ για το σύνολο της 5ετίας.

Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής δεν δίδεται έκπτωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις στελεχών ΕΔ-ΣΑ με την έξτρα «μάχιμη 5ετία»–Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών χρόνων (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Κλικ για μεγέθυνση:

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

9 Σχόλια

 1. Για παράδειγμα, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, διορισμένος το 1989 σε υπουργείο και ασφαλισμένος στο Δημόσιο, παραιτείται και κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το 1991.χαχαχαχαχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΣΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΒΓΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΙΜΗ 5ΕΤΙΑ? ΠΟΣΕΣ???? ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ? ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΤΡΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για κάποιους το έλυσε. Δεν την είχαν και τώρα την έχουν

   Διαγραφή
 3. Ποιος τρελός ενώ ήταν το 1989 στο δημόσιο άραγε παραιτήθηκε και πήγε στον στρατό? Ο κανένας. Ή τρελός θα ήταν ή είναι παράδειγμα που δεν ισχύει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Την 25ετία γιατί την έχουν καταργήσει;
  Ας την επαναφέρουν, τι ψάχνουν να βρουν με τα πλασματικά χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την κατάργησαν αγαπητέ διότι έπρεπε να βρεθούν κορόιδα να δουλεύουν και να πληρώνουν κρατήσεις για πληρωμες παχυλών συμπαθων αποδοχών που οι 8 στους 10 ποτέ δεν θα δουν (οι λεγόμενες εισφορές του κουβά). Βέβαια κανενας δεν βλέπει η κάνει πως δεν βλέπει αυτό που έχει ήδη ξεκινησει. Το προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως φεύγει και το κενό θα είναι μεγαλύτερο και από το γαλαξία μας. Οι πιτσιρικάδες που δίνουν πανελλήνιες ακούν ΕΔ και λιποθυμουν και δεν είναι από την συγκίνηση. Να πούμε κι άλλα?

   Διαγραφή
 5. Μιλάμε για 400 ήδη παραιτήσεις μέσα στο τρέχον έτος. Βγάλτε τα συμπεράσματα σας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εάν δεν επαναφέρουν 25 εστία ο Στρατός θα αργό σβήνει, δυστυχώς ο νέος δεν πάει στο στρατό να γνωρίζει ότι θα καθήσει 40χρονια να κάνει την φιλιππινέζα με μεταθέσεις και υπηρεσίες ασκήσεις και όλα τα άλλα που θα του φθσρασει η πολιτεία να κάνει ΈΞΤΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή