Έγγραφο ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Οδηγίες-Διευκρινίσεις για Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας Μέχρι 5 Έτη στο 2πλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία

Έγγραφο ΓΕΣ: Συμπληρωματικές Οδηγίες-Διευκρινίσεις για Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας Μέχρι 5 Έτη στο 2πλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία

Σύμφωνα με από 10 Οκτ 23 έγγραφο ΓΕΣ/ΔΟΙ, που δημοσιοποιήσε η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ., με Θέμα: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Συμπληρωματικές Οδηγίες-Διευκρινίσεις για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας Μέχρι Πέντε (5) Έτη στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία)»:

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ], με το οποίο καθορίστηκε η νέα διαδικασία αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας, έως πέντε (5) έτη, ο οποίος διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του (β) ομοίου [Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α' 219)] και κατόπιν του (στ) σχετικού, αναφορικά με τις περιπτώσεις στελεχών, τα οποία έχουν δικαιωθεί αναδρομικής ονομασίας/κατατάξεως στις ΕΔ, τα παρακάτω:

α. Η υποχρέωση της Διοικήσεως για πλήρη αποκατάσταση, στην περίπτωση ακυρώσεως δυσμενούς διοικητικής πράξεως, περιλαμβάνει την αναδρομική αποκατάσταση ωφελημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι ο δικαιωθείς πρέπει να τύχει αναδρομικώς όλων των ωφελημάτων, τα οποία θα είχε λάβει εάν δεν είχε μεσολαβήσει η έκδοση της ακυρωθείσης πράξεως, όπως της πλασματικής ανασυστάσεως της σταδιοδρομίας του (ΣτΕ 2310/1994) και της αναδρομικής καταβολής των αποδοχών, επιδομάτων και άλλων χρηματικών ωφελημάτων που συνδέονται με τη θέση του.

β. Το ακυρωτικό αποτέλεσμα ισχύει έναντι πάντων (ΣτΕ 1631/2000). Η έκταση της υποχρεώσεως συμμορφώσεως της Διοικήσεως προσδιορίζεται από τη φύση και το είδος της ακυρωθείσης πράξεως, καθώς και από την κρίση πάνω στα ζητήματα, τα οποία εξέτασε και για τα οποία αποφάνθηκε το Δικαστήριο στο αιτιολογικό της αποφάσεώς του, δημιουργώντας ως προς αυτά δεδικασμένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση (ΣτΕ 4775/2012, 791/2011, 1512/2009).

2. Κατόπιν των ανωτέρω, δύναται να συμπεριληφθεί στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας, μέχρι πέντε (5) έτη στο διπλάσιο και ο χρόνος της αναδρομικής ονομασίας/κατατάξεως, ο οποίος επήλθε κατόπιν διοικητικής αποκαταστάσεως, δικαίωμα, το οποίο ανατρέχει από το αποκαταστατικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ)/Διοικητική Πράξη περί αναδρομικής ονομασίας/κατατάξεως.

3. Συναφώς, δύναται τα στελέχη, τα οποία:

α. Εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες διοικητικής αποκαταστάσεως, κατά την υποβολή της αίτησης - αναφοράς της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α» [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ] του (γ) σχετικού, για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Μονάδες/Υπηρεσίες, να συμπεριλάβουν και το χρονικό διάστημα της αναδρομικής ονομασίας/κατατάξεώς τους.

β. Καταβάλλουν εισφορές και η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, κατόπιν νεότερης αναφοράς τους και μέχρι την 15 Δεκ 23, να επιλέξουν και το χρόνο, τον οποίο δικαιώθηκαν διοικητικά.

4. Υπενθυμίζεται ότι:

α. Οι Δνσεις Ο-Σ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες στο να βεβαιώνουν τον χρόνο που έχει διανυθεί σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ και αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ως προς τη σύνταξη, μεταξύ του οποίου είναι και ο τυχόν χρόνος διοικητικής αποκαταστάσεως στελέχους, σύμφωνα με το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ) του.

β. Με το (δ) σχετικό έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΠΕΚΥ), αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης στο διπλάσιο του χρόνου φοίτησης των στελεχών στις Παραγωγικές Σχολές των ΕΔ.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθορισθέντα στο (γ) σχετικό [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ].

6. Παρακαλούμε, όπως του παρόντος, λάβει γνώση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, για τυχόν ενέργειες των ενδιαφερομένων.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Μη Υπηρεσιακή Αναφορά για την Αναγνώριση του Χρόνου Υπηρεσίας που έχει Διανυθεί σε Μονάδες/Υπηρεσίες κατά τα Καθοριζόμενα στο Άρθρο 23 του Ν 4997/2022 (ΦΕΚ Α. 219) (Υπόδειγμα).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Κλικ για μεγέθυνση:

Παρατηρήσεις:

(α) Η παράγραφος 2 αναγράφεται προαιρετικά και μόνο εφόσον, ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγνώριση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που δεν αναγραφεί, θα πραγματοποιηθεί αναγνώριση για το πρώτο χρονολογικά διαθέσιμο χρονικό διάστημα, μέχρι της συμπλήρωσης του επιθυμητού χρόνου προς αναγνώριση.

(β) Η παράγραφος 3 αναγράφεται μόνο από τα στελέχη, από τη μισθοδοσία των οποίων έχει παρακρατηθεί εισφορά για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας και επιθυμούν το συμψηφισμό της ήδη παρακρατηθείσας εισφοράς, με την οφειλόμενη εισφορά που θα προκόψει κατόπιν της νεότερής τους αίτησης αναγνώρισης.

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Επιτέλους ανακοινώθηκαν οι προαγωγές Λοχαγων ΣΜΥ Τάξεων 93, 94 και 95, στον βαθμό του Ταγματάρχη. Αν μπορείτε εκεί στο Σταρατα Λογια ανεβάστε την διαταγή προαγωγής για να την δούνε όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή