Προαγωγές Ανωτέρων και αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (EΔYEΘA)

Προαγωγές Ανωτέρων και αποστρατείες Ανωτάτων-Ανωτέρων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (EΔYEΘA)

«Προαγωγές Ανωτέρων και αποστρατείες
Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ9ΣΗ6-ΑΝΑ ΕΔΥΕΘΑ: 40/2024

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχους σε αποστρατεία τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...

2. Θέτουμε:

α. Σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...
γ. Σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια