Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

Ανάκληση Δτων-Προαγωγές και Aποστρατείες Aνωτάτων και Ανωτέρων Αξκων O-Σ ΣΞ – Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Ανάκληση διαταγμάτων, προαγωγές Ανωτέρων και
αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9Ρ4Λ6-7ΦΓ ΕΔΥΕΘΑ: 26/24

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχους σε αποστρατεία τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:..

3. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους:

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, με τον βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια