Προαγωγή στον βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)

Προαγωγή στον βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Τεχνών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ-ONOMATA)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Προαγωγή στον βαθμό του Σημαιοφόρου
Ανθυπασπιστών Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6ΥΜ86-0Δ0

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προάγουμε στον βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τα άρθρα 36 παρ. 1 του ν.δ. 445/1974, 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2023-2024, από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), με την 4/Σ.4/11.04.2023 απόφασή του, ως ακολούθως:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια