Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) και Σημαιοφόρων Ειδικοτήτων (Μ. ΕΜΘ)–Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Προαγωγή Ανθυποπλοιάρχων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) και Σημαιοφόρων Ειδικοτήτων (Μ. ΕΜΘ)–Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)

«Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: ΩΖΣ36-Κ2Φ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Προάγουμε στον βαθμό του Υποπλοιάρχου, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Ανθυποπλοιάρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2023-2024 ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», με την 2/Σ.2/11.04.2023 απόφαση του ΣΠΑΝ:...

5. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του ν. 3883/2010 και την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989, τους παρακάτω Σημαιοφόρους Ειδικοτήτων (Μ. ΕΜΘ), οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2023-2024 ως «Προακτέοι κατ΄ εκλογή», με την 2/Σ.2/11.04.2023 απόφαση του ΣΠΑΝ:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια