Αποστρατεία ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. με τον βαθμό που φέρουν–Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ (ONOMATA)

«Κύρωση πίνακα έκτακτης
κρίσης Ανθυπασπιστή και αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Ζ2Γ6-ΘΣΝ ΕΔΥΕΘΑ: 177/2023

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

3. Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 και το άρθρο 11 παρ. 3 περ. α του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια