MTΣ: Aνάπτυξη Ψηφιακών Yπηρεσιών (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΕΛΟΑΣ-ΤΑΥΜΤΣ)-Ψηφιοποίηση Έγχαρτου Αρχείου – Τι περιλαμβάνει (ΦΩΤΟ)

MTΣ: Aνάπτυξη Ψηφιακών Yπηρεσιών (ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΕΛΟΑΣ-ΤΑΥΜΤΣ)-Ψηφιοποίηση Έγχαρτου Αρχείου – Τι περιλαμβάνει (ΦΩΤΟ)

Την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Royal Olympic (Αίθουσα Καλλιρόη), το Μετοχικό Ταμείο Στρατού διοργάνωσε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού»

Η ανακοίνωση της 06-10-2023 του ΜΤΣ:

Παρουσίαση Έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού»

Με μεγάλη μας χαρά, χθες πραγματοποιήσαμε την ημερίδα, στην οποία παρουσιάστηκε η διαδικτυακή πύλη του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) και Ταμείου Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ) και η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου.

Στόχος του έργου είναι η συνολική εξυπηρέτηση όλων των Φορέων που σχετίζονται με το ΜΤΣ και η λειτουργία σε ένα κοινό δίκτυο εργασίας, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των επιμέρους φορέων, τόσο σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό των κατά περίπτωση χορηγούμενων παροχών, όσο και στην λογιστική παρακολούθηση και στην παρακολούθηση της περιουσίας.

Έτσι, οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται με πιο γρήγορη και αποτελεσματική την εξυπηρέτηση των πολιτών (Μετόχων-Μερισματούχων), καθώς και των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, Η.ΔΙ.ΚΑ, κλπ).

Κλικ για μεγέθυνση:

Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ
Ταξίαρχος ε.α. Δημήτριος Σ. Χατσίκας

Συμφωνά με πληροφορίες από το ktpae.gr:

Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι του Έργου;

Η κοινή έδρα του ΜΤΣ με τον ΕΚΟΕΜΣ, τον ΕΛΟΑΣ και το ΤΑΥΜΤΣ, σε κτίριο ιδιοκτησίας του ΜΤΣ διευκολύνει τη δημιουργία ενός κοινού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Στην παρούσα χρονική στιγμή κάθε φορέας έχει το δικό του πληροφοριακό σύστημα και επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης αυτού. Επιπλέον ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, εκτυπωτές κ.α) χαρακτηρίζονται από ανομοιομορφία, μη συμβατότητα και υψηλό κόστος συντήρησης.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του ΜΤΣ τηρείται έγχαρτο αρχείο στοιχείων δικαιούχων (Μετόχων) και μελλοντικών δικαιούχων (Μερισματούχων) των χρηματικών παροχών που χορηγούν οι προαναφερόμενοι Φορείς, ο όγκος του οποίου καθιστά δυσχερή την άμεση προσπέλαση στοιχείων και χρονοβόρα την υλοποίηση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τις παροχές αυτές.

Το ΟΠΣ, η Διαδικτυακή Πύλη και η ψηφιοποίηση του προαναφερθέντος αρχείου έχουν ως αντικειμενικό σκοπό τη συνολική εξυπηρέτηση όλων των Φορέων που σχετίζονται με το ΜΤΣ, ήτοι α. του ΕΚΟΕΜΣ β. του ΕΛΟΑΣ και γ. του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΜΤΣ (ΤΑΥΜΤΣ).

Συγκεκριμένα:

α. το ΟΠΣ και η Διαδικτυακή Πύλη ΟΠΣ θα είναι εγκατεστημένα σε ένα κοινό εσωτερικό δίκτυο εργασίας και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων των επιμέρους φορέων τόσο σε ότι αφορά τον υπολογισμό των κατά περίπτωση χορηγούμενων παροχών, όσο και την λογιστική παρακολούθηση, την παρακολούθηση της περιουσίας αυτών (όπου υφίσταται), κλπ.

β. η ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου θα επιταχύνει τις διαδικασίες απονομής χρηματικών παροχών στους δικαιούχους όλων των Φορέων και θα διευκολύνει την καταχώρηση και παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων τους.

Εν κατακλείδι, το έργο δύναται να είναι λειτουργικό καθότι με την ολοκλήρωσή του θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες (μετόχους – μερισματούχους), δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Οικονομικών, Η.ΔΙ.ΚΑ, κλπ). Επίσης θα διευκολύνει το προσωπικό του ΜΤΣ στην εκτέλεση της αποστολής του ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ασφαλιστική δικλίδα για την απώλεια εσόδων.

Τι ενέργειες περιλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης;

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:

η ανάλυση απαιτήσεων του Έργου, με βάση τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον επιχειρησιακό μηχανισμό του ΜΤΣ, στις επιμέρους λειτουργικές περιοχές (ΜΤΣ – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ΜΤΣ – Διεύθυνση Παροχών, ΜΤΣ – Διεύθυνση Περιουσίας, ΜΤΣ-Νομική Υπηρεσία, ΜΤΣ-Πρωτόκολλο, ΜΤΣ - Διοικητικό Τμήμα (παρακολούθηση διοικητικών μεταβολών προσωπικού), ΤΑΥ – ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΟΑΣ).

η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και των αντίστοιχων Υποσυστημάτων.

η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Web Portal) παροχής υπηρεσιών σε Μετόχους και Μερισματούχους.

η μετάπτωση δεδομένων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα.

η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης (σάρωσης).

η προμήθεια και εγκατάσταση σαρωτών

η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και συντήρησης.

η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του ΜΤΣ, ΤΑΥ-ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΕΛΟΑΣ.

η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των επιμέρους υποσυστημάτων θα διαμορφωθούν έχοντας σαν βασικό κριτήριο την ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των μονάδων των Οργανισμών.

Πως χρηματοδοτείται;

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός (3.730.125,00€) δικαιώματος προαίρεσης υπηρεσιών συντήρησης χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια