Προαγωγές Σημαιοφόρων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου – Δείτε το ΦΕΚ (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Προαγωγές Σημαιοφόρων Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου – Δείτε το ΦΕΚ (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2587/05.10.2023:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30.09.2023 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 και την παρ. 4 27 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω Σημαιοφόροι Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2023-2024 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/Σ.2/11.04.2023 απόφασή του:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια