ΥΕΘΑ: H διάθεση μέσων μεταφοράς προσωπικού δεν αποτελεί υποχρέωση της Στρατιωτικής Yπηρεσίας–Τι ισχύει με ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ

ΥΕΘΑ: H διάθεση μέσων μεταφοράς προσωπικού δεν αποτελεί υποχρέωση της Στρατιωτικής Yπηρεσίας–Τι ισχύει με ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης 134/19-07-2023 της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), για τη μετακίνηση του προσωπικού από και προς τους χώρους εργασίας του, διατίθενται μικρολεωφορεία και λεωφορεία 10 θέσεων και άνω, εφόσον υφίσταται δυνατότητα, στο γενικότερο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα προαναφερθέντα μέσα για τη μεταφορά του προσωπικού, διατίθενται οχήματα στρατιωτικού τύπου γενικής χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση μέσων μεταφοράς δεν αποτελεί υποχρέωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, εντούτοις, πραγματοποιείται στο πλαίσιο γενικότερης εξυπηρέτησης του προσωπικού των ΕΔ, εφόσον υφίστανται η δυνατότητα διάθεσης ανάλογων μεταφορικών μέσων και η επάρκεια παγίου καυσίμων, αλλά και υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται να μεταφερθούν περισσότερα από πέντε (5) άτομα.

Αναλυτικότερα, τα διατιθέμενα λεωφορεία για την κάλυψη του μεταφορικού έργου του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) σε ολόκληρη τη Χώρα, ανέρχονται σε τριακόσια τριάντα (330) και τα μικρολεωφορεία σε τριακόσια πενήντα ένα (351).

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και την παλαιότητα ορισμένου αριθμού οχημάτων, το ΓΕΣ έχει σχεδιάσει την προμήθεια νέων - σύγχρονων λεωφορείων και μικρολεωφορείων, προκειμένου να ανανεωθεί ο στόλος των υπόψη μέσων και να επαυξηθούν οι μεταφορικές δυνατότητες του ΣΞ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΓΕΣ: Αυτά είναι τα νέα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (7 ΦΩΤΟ)

Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες και βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες, οι οποίες αφορούν στα παρακάτω:

Προμήθεια ενός (1) μικρολεωφορείου, μέσω του Προγράμματος Μικροεξοπλισμών έτους 2023 του ΓΕΣ.

Προμήθεια τριών (3) λεωφορείων, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δωρεάν παραχώρηση λεωφορείων και μικρολεωφορείων, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού.

Απόκτηση τριάντα τεσσάρων (34) λεωφορείων 50-55 θέσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», μέσω ένταξης της υπόψη προμήθειας στο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όσον αφορά στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), μέσω του Κεντρικού Σταθμού Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) στην περιφέρεια Αττικής, καθώς και του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) στις περιφερειακές ενότητες Χανίων - Ρεθύμνης, εκτελεί συνολικά τριάντα οκτώ (38) τακτικά δρομολόγια μεταφοράς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, προς και από τις μονάδες τους, ως εξής:

Οκτώ (8) δρομολόγια, με αφετηρία περιοχές που δεν εξυπηρετούνται ευρέως με μέσα μαζικής μεταφοράς, υπό τον συντονισμό ΓΕΕΘΑ, για την μετακίνηση από/προς Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ».

Τριάντα (30) δρομολόγια, για την εξυπηρέτηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΠΝ, που υπηρετούν σε Ναύσταθμο Σαλαμίνας (19), Ναύσταθμο Κρήτης (1), Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (5), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (1), Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (2), Κεντρικό Σταθμό Οχημάτων (1) και Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (1).

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, εκτελούνται και έκτακτα δρομολόγια για την μεταφορά προσωπικού ΠΝ, κατόπιν εκδήλωσης απαίτησης από την εκάστοτε ενδιαφερόμενη υπηρεσία, από τα διατιθέμενα λεωφορεία των βάσεων ή μέσω μίσθωσης ιδιόκτητων λεωφορείων, εφόσον τα διατιθέμενα δεν επαρκούν.

Αναφορικά με την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), στο πλαίσιο μέριμνας του προσωπικού και για την έγκαιρη μετακίνησή του, από τον τόπο διαμονής του στους χώρους εργασίας και αντιστρόφως, διατίθενται λεωφορεία στο σύνολο των Μονάδων της ΠΑ, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα στις μετακινήσεις του προσωπικού με τα υπόψη υπηρεσιακά μέσα. Ειδικότερα, την τρέχουσα περίοδο στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας και στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», τα προγραμματισμένα και εγκεκριμένα τακτικά δρομολόγια μεταφοράς προσωπικού, με τα υπηρεσιακά λεωφορεία της ΠΑ, εκτελούνται απρόσκοπτα, καλύπτοντας τις ανάγκες, χωρίς να έχουν αναφερθεί δυσχέρειες.

Από πλευράς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια συντήρησης των μεταφορικών μέσων, με σκοπό τη διατήρηση της άρτιας λειτουργικής τους κατάστασης, την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτών.

Αναφορικά με τις ελλείψεις προσωπικού ειδικότητας «Οδηγού», που εκτελούν τα δρομολόγια μεταφοράς προσωπικού, τα ΓΕ μέσω του ετήσιου προγραμματισμού μεταθέσεων λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης των Μονάδων με προσωπικό της υπόψη ειδικότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες ΠΟΥ και τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Συναφώς, κατά την κείμενη νομοθεσία ρυθμίζονται, ο τρόπος χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, τους εφέδρους αξιωματικούς, τους δόκιμους εφέδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ) και οπλίτες θητείας των ΕΔ, ενώ για το τρέχον έτος απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΑΣΘ, οι οπλίτες θητείας και οι ΔΕΑ, οι δε μαθητές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ κατά το ήμισυ από την καταβολή κομίστρου.

Περαιτέρω, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό του, έχει εξασφαλίσει προσφορές για ακτοπλοϊκές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες και στους σχετικούς ιστότοπους των συνεργαζόμενων φορέων.

Εν κατακλείδι, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, το ΥΠΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία μεριμνούν διαρκώς για τη διευκόλυνση μετακινήσεων του προσωπικού των ΕΔ, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαταγές, με παράλληλη αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρχοντος στόλου των οχημάτων, ούτως ώστε, να καλύπτονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες μετακινήσεων, συνεκτιμώντας σε κάθε περίπτωση τις διατιθέμενες πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

7 Σχόλια

 1. Άμεση κατάργηση τους ή να οδηγούν μόνο όσοι κάνουν χρήση , ανεξάρτητου βαθμού. Δηλαδή ξέρεις να οδηγάς; Τότε κάνε χρήση. Δεν ξέρεις; Με το δικό σου. Και όλα αυτά ανεξάρτητου βαθμού. Το ιδιωτικό σου όχημα δεν το οδηγάς; Να οδηγήσεις και αυτό. Η νομοθεσία άλλωστε δεν προβλέπει μέχρι Ταξχο όχημα για μεταφορά στην οικία του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ζούνε στον δικό τους ιδανικό κόσμο. Ας κάνει ο κυρ υπουργός μια βολτιτσα στα στρατόπεδα και των τριών κλάδων στην Αττική μην κουραστεί κιόλας χωρίς το σκυλολοι του και να δει από πρώτο χέρι το κλίμα που επικρατεί. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πόση γραφικότητα υπάρχει ως νοοτροπία των διοικούντων. Ένα καράβι νόμοι και διαταγές,και να μην τηρείται ΚΑΝΈΝΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 3 λεοφωρεία απο Αθήνα , για όλη την τανάγρα , πληρώνουμε 25 ευρώ βενζίνη και 7 ευρώ διόδια για να πάμε δουλεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ούτε κάν συζήτηση για δωρεάν μετακίνηση με την αστική συγκοινωνία. Άλλοι υπάλληλοι σουλατσαρουν όλη μέρα τζαπε. Για να πας εσύ στην υπηρεσία σου και πολλές φορές έκτακτα πρέπει να Πληρώσεις. Για να ξέρεις πόσο σε υπολογίζουν. Μέχρι και θαλασσινό νερό θα σου δώσουν. Σε άλλους της συντεχνίας τους εκατομμύρια. Περαστικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ούτε δική μου υποχρέωση ήταν να μπαίνω 5 το πρωί για να είναι το πρώτο κύμα έτοιμο στις 07:30, αλλά ούτε και να μένω μέχρι το τέλος των νυχτερινών... 8ωρο πληρώνετε! Πολύ ευχαρίστως να πληρωθώ τις υπερωρίες μου και να πηγαίνω με το αμάξι μου. (Προσωπικά δε χρησιμοποίησα ποτέ υπηρεσιακό μέσο μεταφοράς, αλλά αναφέρω κάτι που σίγουρα εκφράζει τους συναδέλφους)

  ΑπάντησηΔιαγραφή