Έγγραφο ΓΕΣ: Προσλήψεις αριστούχων αποφοίτων ΑΕΙ τέκνων ε.ε. και ε.α. Στρατιωτικών στη τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

Έγγραφο ΓΕΣ: Προσλήψεις αριστούχων αποφοίτων ΑΕΙ τέκνων ε.ε. και ε.α. Στρατιωτικών στη τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

Δείτε παρακάτω σχετικό έγγραφο (μετατροπή σε κείμενο από staratalogia.gr), που δημοσιοποίησε η ΕΑΑΣ, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη αριστούχων αποφοίτων ΑΕΙ , τέκνων στρατιωτικών (εν ενεργεία & εν αποστρατεία) των Ε.Δ.

ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Ανάδειξη Παρόχου Τραπεζικών – Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στο Προσωπικό των ΕΔ και τις Οικογένειές του)

ΣΧΕΤ. : α. Το από 23 Ιουν 15 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Τράπεζας Πειραιώς, β. Φ.800/63391/Σ.9981/06 Ιουν 23/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, γ. Φ.900/50/236013/Σ.4839/21 Ιουν 23/ΓΕΕΘΑ/Β1, δ. ΥΣ υπ’ αριθμ. 498/21 Ιουν 23/ΓΕΣ/ΔΣΕ, ε. Φ.800/74516/Σ.11816/06 Ιουλ 23/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, στ. Φ.900/56/239623/Σ.5509/13 Ιουλ 23/ΓΕΕΘΑ/Β1, ζ. ΥΣ υπ’ αριθμ. 919/14 Ιουλ 23/ΓΕΣ/ΔΣΕ

1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν των (β) και (ε) σχετικών ότι, στο πλαίσιο του (α) ομοίου Συμφωνητικού Συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με το ΥΠΕΘΑ, υφίσταται, μεταξύ άλλων, συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας Πειραιώς για πρόσληψη αριστούχων αποφοίτων ΑΕΙ, τέκνων στελεχών των ΕΔ.

2. Για τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αριστούχων αποφοίτων για πρόσληψη, αναγκαιοί η συλλογή των στοιχείων των υποψηφίων, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται κατά περίπτωση, από αντίστοιχες πιστοποιήσεις:

α. Να είναι τέκνα εν ενεργεία ή εν αποστρατεία στρατιωτικών.

β. Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με βαθμό άριστα (8,5 και άνω) και να έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 και μετέπειτα.

γ. Να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων (ΑΕΙ), με πτυχία Οικονομικής/Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Θετικών Επιστημών (Πολυτεχνείο, Πληροφορική).

δ. Να γνωρίζουν άριστα την Αγγλική Γλώσσα και να χειρίζονται άριστα το MS Office.

ε. Να διαθέτουν ευελιξία μετακίνησης/μετεγκατάστασης σε όλη την επικράτεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Αυτή είναι η ΝΕΑ Σύμβαση ΥΠΕΘΑ με Τράπεζα Πειραιώς (ΕΓΓΡΑΦΟ)

3. Περαιτέρω, για την αξιολόγηση των υποψηφίων, θα εκτιμηθούν και τα ακόλουθα ενισχυτικά προσόντα:

α. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

β. Να κατέχουν γνώσεις χρήσης πληροφοριακών συστημάτων ή διαχείρισης βάσεων δεδομένων (sqi, python, SCRUM agile methodology κ.α.).

γ. Να διαθέτουν πιστοποιήσεις προτύπων και μεθοδολογιών διαχείρισης έργων (PMI, Prince κ.α.).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται όπως προβούν στην:

α. Ενημέρωση του προσωπικού τους.

β. Υποβολή των στοιχείων των υποψήφιων για πρόσληψη αριστούχων αποφοίτων, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος, το αργότερο έως 23 Αυγ 23, προκειμένου να αναφερθούν ιεραρχικά στο ΓΕΕΘΑ/Β1 και, μετέπειτα, να αποσταλούν στην Τράπεζα Πειραιώς, με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

5. Η ΕΑΑΣ, προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση του προσωπικού της.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Λυπάμαι για αυτή τη χώρα που τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Απορώ πως η ηγεσία των ΕΔ αφήνει αυτές τα έγγραφα μίσους. Να υποθέσω ότι τα παιδιά των στρατιωτικών που έχουν πτυχίο σε βαθμό λίαν καλώς θα πάνε στον Καιάδα .Αξιολυπητο έγγραφο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή