Αυτές είναι αποδοχές των Στρατιωτικών των ΗΠΑ

Αυτές είναι αποδοχές των Στρατιωτικών των ΗΠΑ

Για πολλούς Αμερικανούς, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προσφέρουν ιδανική ευκαιρία για μια δια βίου καριέρα τιμής και ανδρείας.  Από τον στρατεύσιμο έως τον στρατηγό, το Υπουργείο Άμυνας έχει οριοθετήσει όλους τους βαθμούς υπηρεσίας καθώς και τα αναλογούντα μισθολογικά κλιμάκια.   Ιδού, λοιπόν, όλοι οι βαθμοί των Αμερικανών ενστόλων και τα μισθολογικά κλιμάκια των αποδοχών τους.

Ημερήσια αποζημίωση: Όλοι λαμβάνουν επίδομα για τροφή και μικροέξοδα

Πρώτα από όλα, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είδη παντοπωλείου και άλλα έξοδα.  Σε όποιο κλάδο κι αν είναι, και σε όποια βαθμίδα κι αν είναι, ο καθένας δικαιούται ένα μικρό χρηματικό ποσό κάθε μήνα για φαγητό.  Φυσικά, πολλά μέλη του ενεργού προσωπικού δεν χρειάζονται χρήματα για τα καθημερινά τους γεύματα, καθώς αυτά παρέχονται από τις μονάδες τους ή τις βάσεις τους.

Ομοίως, σε σχολές εκπαίδευσης ενστόλων η μέριμνα για διατροφή είναι ο συνήθης κανόνας, καθώς η σίτιση είναι γενικά μέρος της πανεπιστημιακής ζωής ή της καθημερινής ζωής σε μια από τις διάφορες στρατιωτικές ακαδημίες.  Συνεπώς, αυτό το ποσό (της ημερήσιας αποζημίωσης για διατροφή) είναι επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους και παρότι δεν είναι μεγάλο, εκτιμάται από το νεοκατατασσόμενο προσωπικό για το οποίο κάθε δολάριο μετράει.  Τα στρατεύσιμα μέλη των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνουν 452,56 $ το μήνα για είδη παντοπωλείου, τρόφιμα και άλλα έξοδα και οι αξιωματικοί λαμβάνουν επίδομα 311,88 $ κάθε μήνα.

Per Diem: Everyone Gets an Allowance for Food and Other Expenses

Δόκιμοι Ακαδημιών: Οι Υποψήφιοι Αξιωματικοί Φοιτητές βρίσκονται στη βάση της μισθολογικής κλίμακας

Οι δόκιμοι, είτε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί είτε υποψήφιοι, μαθαίνουν πώς να γίνουν στρατιώτες ή πεζοναύτες.  Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για σπουδαστές στη Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Ακαδημία Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στους εφεδρικούς για όλους αυτούς τους κλάδους.  Ο όρος που χρησιμοποιούν το Πολεμικό Ναυτικό και οι Ναυτικοί Έφεδροι για τους αρχάριους ασκούμενους είναι «midshipman», ο ισοδύναμος βαθμός.  Οι αξιωματικοί αυτών των βαθμίδων λαμβάνουν τον χαμηλότερο μηνιαίο μισθό από όλα τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Service Academies: Student Officer Candidates Are at the Bottom

Είναι ακόμη σε εκπαίδευση, και επομένως δεν είναι κατάλληλοι για ενεργό καθήκον, και είναι γενικά αρκετά νέοι. είτε αμέσως μετά το γυμνάσιο είτε φοιτώντας στο πανεπιστήμιο.  Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές πανεπιστημίου δεν λαμβάνουν κανενός είδους μηνιαίο μισθό, επομένως σίγουρα βάζει τους δόκιμους και τους «midshipmen» πάνω από τους συνομηλίκους τους.  Οι υποψήφιοι αξιωματικοί αυτών των βαθμών αμείβονται έως και 1.273,20 $ το μήνα, για ετήσιο μισθό 15.278,40 $.

E-1: Ο μισθός ενός στρατεύσιμου είναι γνωστός σε όλους

Ενώ οι δόκιμοι και οι «midshipmen» είναι οι μισθολογικά κατώτεροι αξιωματικοί, οι βαθμολογικά κατώτεροι ένστολοι είναι οι στρατεύσιμοι του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Σώματος του Διαστήματος.  Κατέχουν το μισθολογικό κλιμάκιο E-1 και θεωρούνται στρατευμένα μέλη με εμπειρία μικρότερη των τεσσάρων μηνών.  Αυτό είναι το χαμηλότερο κλιμάκιο που μπορεί να έχει οποιοδήποτε ενεργό μέλος των ενόπλων δυνάμεων και ισχύει μόνο για κατατακτήριους βαθμούς.

E-1: A Private’s Salary Is Public Knowledge

Γενικά, αυτό το κλιμάκιο ισχύει για τους πρώτους περίπου τέσσερις μήνες της βασικής εκπαίδευσης.  Πολλοί υποψήφιοι δεν περνούν αυτή τη φάση, αλλά αυτοί που το κάνουν, γρήγορα προβιβάζονται στο επόμενο κλιμάκιο.  Ενώ είναι ακόμα E-1, ωστόσο, περνούν τις πρώτες τους εβδομάδες ως μέλος των ενόπλων δυνάμεων και δοκιμάζονται τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.  Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώιμης εκπαίδευσης, τα μέλη της υπηρεσίας E-1 κερδίζουν 1.917,63 $ κάθε μήνα.

E-2: Μια μικρή προαγωγή στην κατάταξη και αύξηση αποδοχών

Το επόμενο επίπεδο για το στρατεύσιμο προσωπικό είναι γνωστό ως E-2 και απονέμεται όταν ένας αρχάριος ολοκληρώσει τέσσερις μήνες αρχικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.  Εκτός από μια ελαφρά αύξηση αποδοχών κερδίζει μια προαγωγή.  Αυτό σημαίνει Στρατιώτης Β’ Τάξης στο Στρατό, Δόκιμος Ναύτης σε ΠΝ και Ακτοφυλακή ή πλήρης Αεροπόρος (ή Αεροπόρος) στην Πολεμική Αεροπορία ή στη νεοσύστατη Διαστημική Δύναμη.

E-2: A Slight Promotion in Rank and Raise in Pay

Αν και ένα βήμα παραπάνω από εκεί που ξεκίνησαν, εξακολουθεί να είναι μια σχετικά χαμηλή κατάταξη της οποίας η ευθύνη αποτελείται από πολλή εκπαίδευση και πολλά «καψόνια».  Συνήθως, αυτοί είναι οι πρώτοι ένστολοι που στέλνονται στην πρώτη γραμμή σε μια σύγκρουση.  Συχνά, αμφιταλαντεύονται να αποφασίσουν ποια στρατιωτική ειδικότητα μπορεί να τους ταιριάζει καλύτερα ή αν είναι κατάλληλοι για στρατιωτική θητεία.  Λαμβάνουν μηνιαία επιδότηση 2.149,20 $.

E-3: Ανάπτυξη περιεκτικότερης μισθολογικής αντιστοιχίας

Το κλιμάκιο Ε-3 είναι το αμέσως επόμενο για όλους τους κλάδους.  Στους πεζοναύτες, αναφέρεται σε δεκανείς, ενώ στον στρατό, παραμένει στρατιώτης, αλλά αυτή τη φορά είναι στρατιώτης Α’ τάξης.  Η Πολεμική Αεροπορία αναφέρεται σε αυτούς ως αεροπόρους Α’ Τάξης, όπως και η Διαστημική Δύναμη.

E-3: Developing More Inclusive Nomenclature

Στο Πολεμικό Ναυτικό οι Ε-3 ονομάζονται ναύτες.  Όλοι τους αμείβονται μηνιαίως με 2.259,90 $ με εμπειρία έως δύο ετών και με 2.547,60 $ με εμπειρία τριών ετών ή περισσότερο.

Ε-4: Ανερχόμενοι στον κόσμο

Το επόμενο κλιμάκιο είναι μια σημαντική αναβάθμιση τόσο από πλευράς ευθυνών όσο και από πλευράς αμοιβών.  Στον στρατό υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνεις Ε-4.  Ο πρώτος είναι να συμμετάσχετε ως E-1 και να ανεβείτε στις τάξεις.  Οι στρατιώτες που ακολουθούν αυτό το μονοπάτι ονομάζονται δεκανείς όταν προάγονται σε Ε-4.  Ο άλλος τρόπος για να γίνεις Ε-4 είναι να μπεις στο στρατό ως ειδικευμένος.  Ένας ειδικευμένος είναι ένας νεοσύλλεκτος που εισέρχεται στον στρατό με τετραετές πτυχίο κολεγίου και ο οποίος διαθέτει επίσης δεξιότητες σταδιοδρομίας που αποκτήθηκαν όσο ήταν πολίτης.

E-4: Moving up in the World

Οι ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται πολλούς τύπους εξειδικευμένης εκπαίδευσης.  Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση έχουν οι μηχανικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, ακόμη και οι ιστορικοί.  Οι κελευστές πεζοναύτες, οι ανώτεροι αεροπόροι της Διαστημικής Δύναμης και της Πολεμικής Αεροπορίας και οι κελευστές της Ακτοφυλακής και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θεωρούνται επίσης ότι υπάγονται στο κλιμάκιο Ε-4.  Οι E-4 κερδίζουν από 2.503,50 $ έως 3.874,80 $ μηνιαίως, ανάλογα με την εμπειρία τους.

Ε-5: Επαγγελματίες στον τομέα τους

Μέχρι να φτάσει κάποιος στο επίπεδο Ε-5 στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη δουλειά του.  Αυτοί οι έμπειροι άνθρωποι έχουν υπηρετήσει 12 χρόνια και εργάστηκαν από το E-1.  Στο Στρατό, αυτός ο επιδέξιος στρατιώτης έχει ανέλθει στο βαθμό του λοχία και είναι επικεφαλής μιας ομάδας άλλων 4 στρατιωτών κατώτερου βαθμού.  Οι Πεζοναύτες χρησιμοποιούν και τον βαθμό του λοχία για αυτό το επίπεδο, με παρόμοιες αρμοδιότητες.

E-5: Professionals in Their Field

Στο Πολεμικό Ναυτικό, ένας Ε-5 έχει τον βαθμό του υπαξιωματικού δεύτερης κατηγορίας (επιλοχία, επισμηνία ή επικελευστή) και δεν είναι μόνο σε ηγετική θέση αλλά έχει και μια συγκεκριμένη δουλειά όπως ηλεκτρολόγος ή μηχανικός.  Στις Αεροπορικές και Διαστημικές Δυνάμεις, ο βαθμός είναι γνωστός ως επιλοχίας (staff sergeant), και όπως και οι άλλοι κλάδοι, είναι ο πρώτος βαθμός που επιτυγχάνεται ανταγωνιστικά, όχι αυτόματα. Οι E-5 κερδίζουν από 2.730,30$ έως 3.874,80 $ το μήνα.

Ε-6: Η Δύσκολη Προαγωγή

Το κλιμάκιο Ε-6 είναι ένα από τα πιο δύσκολα επίπεδα στις ένοπλες δυνάμεις, επειδή αφορά υπαξιωματικούς που έχουν ανέβει από το Ε-1.  Στο Στρατό, ένας Ε-6 είναι ένας λοχίας επιτελείου, επικεφαλής μιας ομάδας οκτώ έως δεκαέξι στρατιωτών με έναν ή περισσότερους λοχίες.  Είναι άμεσα υπεύθυνοι για στρατεύσιμους, ειδικευμένους και κατώτερους υπαξιωματικούς.  Είναι μια εποπτική θέση, όπως είναι στο χέρι τους να αναδείξουν τον καλύτερο από τους ανθρώπους που διοικούν.

E-6: A Difficult Promotion to Obtain

Στις Αεροπορικές και Διαστημικές Δυνάμεις, ένας E-6 είναι γνωστός ως Τεχνικός Λοχίας και χρειάζονται τουλάχιστον 11 χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ευθύνης.  Όλα οι E-6 έχουν μεγάλη εμπειρία και έχουν επιλεγεί προσωπικά για να ανέβουν στην κατάταξη λόγω των δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς και των επιδόσεων τους.  Κερδίζουν μεταξύ 2.980,50 $ και 4.616,40 $, ανάλογα με την εμπειρία.

Ε-7: Ανώτεροι Υπαξιωματικοί

Το επίπεδο Ε-7 θεωρείται το πρώτο επίπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις ως ανώτερος υπαξιωματικός.  Αυτοί οι επαγγελματίες μαχητές έχουν υπηρετήσει για 18 χρόνια ή περισσότερα και έχουν ανέλθει την κλίμακα της ιεραρχίας με τον δύσκολο τρόπο.  Δεν έχουν εξεζητημένους ακαδημαϊκούς τίτλους ή κάποια ιδιαίτερη εξειδικευμένη ικανότητα, είναι βασικοί στρατιώτες, ναύτες και αεροπόροι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη στρατιωτική θητεία και επιδεικνύουν εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες.

E-7: Senior Noncommissioned Officers

Στο Στρατό Ξηράς, ένας Ε-7 είναι ένας λοχίας πρώτης τάξης, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον αρχηγό της διμοιρίας και μπορεί ακόμη και να αναλάβει την ηγεσία της διμοιρίας σε περίπτωση που ο αρχηγός λείπει.  Στο Πολεμικό Ναυτικό, ένας Ε-7 είναι ένας αρχικελευστής.  Είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των κατώτερων αξιωματικών και την καθοδήγηση του τμήματος ναυτικών και υπαξιωματικών.  Στους Πεζοναύτες, είναι λοχίες πυροβολητών, και στην Πολεμική Αεροπορία και Διαστημική Δύναμη, κύριοι λοχίες.  Κερδίζουν μεταξύ 3.445,80 $ και 6.193,50 $ μηνιαίως.

E-8: Περισσότερος σεβασμός, περισσότερες ευθύνες, περισσότερα χρήματα

Το επίπεδο Ε-8 είναι σχεδόν τόσο υψηλό όσο μπορεί να ανέβει οποιοσδήποτε υπαξιωματικός, και τα καθήκοντα και οι ανταμοιβές είναι ανάλογες με αυτό το γεγονός.  Στο Πολεμικό Ναυτικό, είναι ανώτεροι αρχικελευστές και φορούν χακί στολές όπως και οι μόνιμους αξιωματικοί.  Έχουν πρόσβαση στην αίθουσα αναψυχής του Αρχηγού και έχουν ιδιωτικούς χώρους διαμονής, κάτι σπάνιο σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.  Στο Στρατό είναι αρχιλοχίες και υπηρετούν ως υπεύθυνοι υπαξιωματικοί ταξιαρχίας.

E-8: More Respect, More Responsibilities, More Money

Οι αρχιλοχίες (master sergeants) υπάγονται επίσης στο κλιμάκιο Ε-8 και οι πρώτοι λοχίες επιλέγονται μεταξύ τους, επομένως είναι υψηλότερος βαθμός αλλά η ίδια αμοιβή.  Στην Πολεμική Αεροπορία, ένας Ε-8 είναι ανώτερος λοχίας.  Μόνο περίπου το 10% των αρχιλοχιών γίνονται ανώτεροι λοχίες στην Πολεμική Αεροπορία, με βάση τις ηγετικές ικανότητες, τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις προηγούμενες επιδόσεις.  Σε όλους τους Κλάδους κερδίζουν από $4.957,20 έως $7.069,80 το μήνα.

E-9: Το υψηλότερο κλιμάκιο ενός υπαξιωματικού

Το επίπεδο Ε-9 είναι η ανώτατη κατάταξη για έναν στρατευμένο υπαξιωματικό και πολύ λίγοι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο.  Χρειάζονται δεκαετίες υπηρεσίας και εξαιρετικής απόδοσης.  Υπάρχουν αρκετές τάξεις σε κάθε κλάδο που εμφανίζονται στο επίπεδο Ε-9.  Στον Στρατό, οι λοχίες διοικούν μεταξύ 300 και 3000 στρατιώτες ο καθένας.  Υπάρχει μόνο ένας Λοχίας Ταγματάρχης του Στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος είναι επικεφαλής όλων των Υπαξιωματικών και θεωρείται το ανώτερο μέλος όλων των στρατεύσιμων.

E-9: As High as a Noncommissioned Officer Can Rise

Οι Πεζοναύτες έχουν παρόμοια θέση, τον Λοχία Ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών που ενεργεί ως ανώτερος στρατολογημένος σύμβουλος όσων είναι υπεύθυνοι.  Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό έχουν παρόμοιες θέσεις, στις οποίες ανέρχεται ένας μόνον κάθε φορά.  Οι θέσεις αυτές είναι υψίστης σημασίας καθώς είναι οι εκπρόσωποι όλων των Υπαξιωματικών στους διάφορους κλάδους.  Αποφέρουν από $6.055,50 έως $9.402,30 το μήνα.

W-1: Επίτακτο προσωπικό με ειδικότητα

Όταν ένας επίτακτος υπαξιωματικός προάγεται μπορεί να φτάσει κλιμάκια αποδοχών έως και E-8 ή E-9.  Εάν μάθουν επίσης μια συγκεκριμένη δεξιότητα που είναι χρήσιμη για τον Κλάδο τους, γίνονται ανθυπασπιστές.  Ένας ανθυπασπιστής είναι ένας στρατευμένος στρατιώτης, ναύτης ή αεροπόρος που έχει αποκτήσει εμπειρία σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα.  Μοιάζουν κάπως με ειδικούς, οι οποίοι είναι μόνιμοι αξιωματικοί, αλλά οι ανθυπασπιστές προέρχονται από τη δεξαμενή των μη μόνιμων υπαξιωματικών.

W-1: Enlisted Personnel With a Skill

Παραδείγματα δεξιοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ανθυπασπιστής περιλαμβάνουν την ικανότητα χειρισμού ελικοπτέρου, προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες όπως η πειρατεία (hacking) και η κρυπτολογία και προηγμένες ακαδημαϊκές ή ιστορικές γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών ένστολου προσωπικού.  Αν και το W-1 είναι το χαμηλότερο κλιμάκιο για ανθυπασπιστές, έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία ως Υπαξιωματικοί και οι μισθοί τους σε όλους τους κλάδους είναι μεταξύ 3.399 $ και 5.873 $ το μήνα.

W-2: Οι ανθυπασπιστές απολαύουν μεγάλο σεβασμό

Μετά από σύντομη παραμονή στο κλιμάκιο W1, οι επιτυχημένοι ανθυπασπιστές ανέρχονται στο επίπεδο του W-2 ή στο χαμηλότερο βαθμό του Chief Warrant Officer.  Όπως όλοι οι ανθυπασπιστές, ιεραρχικά υπερτερούν όλου του στρατολογημένου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των E-9 όπως οι αρχιλοχίες.  Οι W-2 βρίσκονται ιεραρχικά κάτω από τους περισσότερους μόνιμους αξιωματικούς, αλλά μπορούν να φτάσουν να υπερτερούν των μόνιμων ή επίτακτων αξιωματικών.  Ωστόσο, αυτή η προαγωγή μπορεί να γίνει μόνο με εισήγηση των διοικητών τους και των ειδικών στον τομέα τους.

W-2: Warrant Officers Command a Great Deal of Respect

Άλλα σημαντικά καθήκοντα που ο Στρατός, το Ναυτικό, οι Πεζοναύτες και η Ακτοφυλακή αναθέτουν σε ανθυπασπιστές περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες πληροφοριών, αεροπορία σε κλάδους εκτός της Πολεμικής Αεροπορίας και διάφορες θέσεις στρατιωτικής αστυνομίας.  Το προσωπικό που κατέχει αυτό το βαθμό κερδίζει μεταξύ 3.872,10 $ και 6.462,90 $ ανά μήνα.  Το τελευταίο ποσό προορίζεται για άτομα με εμπειρία άνω των 24 ετών.

W-3: Ειδικοί Προχωρημένου Επιπέδου

Όποιος βρεθεί στο κλιμάκιο W-3 έχει διακριθεί ως ηγέτης αλλά και ως ειδικός στον τομέα του.  Όχι μόνο είναι ειδικοί στις τεχνικές και τακτικές πτυχές των πεδίων τους, αλλά έχουν επίσης επιδείξει αρκετές ηγετικές ικανότητες που μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλους στον τομέα τους και ακόμη και να σχεδιάσουν πρόγραμμα σπουδών για να εκπαιδεύσουν άλλους στον τομέα τους. ωΥποστηρίζουν επιχειρήσεις σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, από ομάδες έως ταξιαρχίες, και παρέχουν την καθοδήγηση, βοήθεια και επίβλεψη που χρειάζονται οι υφιστάμενοί τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

W-3: Advanced Level Experts

Οι W-3 έχουν τις ίδιες ευθύνες με έναν υψηλόβαθμο μόνιμο αξιωματικό, αλλά έχουν επίσης την τεχνογνωσία και την εμπειρία που ένας μόνιμος αξιωματικός δεν θα είχε ποτέ την ευκαιρία να αποκτήσει.  Αυτοί οι βαθμοφόροι κερδίζουν μεταξύ 4.376,40 $ και 7.676,40 $ το μήνα.  Στο Πολεμικό Ναυτικό υπηρετούν ως τεχνικοί ειδικοί που έχουν διοικητική εξουσία.

W-4: Ανώτερος Αξιωματικός Ακτοφυλακής

Το επίπεδο W-4 αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο βαθμό για έναν ανθυπασπιστή της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.  Στο Ναυτικό, τους Πεζοναύτες και τον Στρατό των ΗΠΑ, υπάρχει υψηλότερος βαθμός, αλλά το επίπεδο του W-4 είναι πράγματι ένα επίτευγμα.  Οι ανθυπασπιστές της Ακτοφυλακής εκτελούν πολλά θεμελιωδώς κρίσιμα καθήκοντα τόσο επί των πλοίων όσο και σε γραφεία στην ξηρά.  Ο ιερέας, ο χειρούργος και ο ξυλουργός είναι μερικές από τις εξειδικευμένες δεξιότητες που απαιτούνται για ανθυπασπιστές, όπως και ο ναύκληρος και ο ύπαρχος.

W-4: Top Coast Guard Warrant Officer

Ο ναύκληρος ή λοστρόμος, είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το κατάστρωμα και είναι υπεύθυνο για τα πανιά και τις άγκυρες καθώς και φροντίζει να μην υπάρχουν εμπόδια στο κατάστρωμα.  Ο ύπαρχος είναι ο κύριος βοηθός του καπετάνιου του πλοίου και εκτελεί αρκετά κρίσιμα καθήκοντα.  Στους άλλους κλάδους, οι ανθυπασπιστές επιπέδου 4 μιλούν με διοικητές για τις ειδικότητες τους και βοηθούν στο σχεδιασμό για το μέλλον.  Κερδίζουν 4.791,90 $ – 8.925,60 $ κάθε μήνα, με βάση την εμπειρία.

W-5: Η υψηλότερη μισθολογική κλίμακα επίτακτου προσωπικού

Όταν οι κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων χρειάζονται κάποιον με προηγμένη, εξειδικευμένη εκπαίδευση, απευθύνονται σε ανθυπασπιστές.  Υπάρχουν πέντε επίπεδα ανθυπασπιστών σε όλους τους κλάδους (εκτός από την Ακτοφυλακή που έχει τέσσερις).  Οι ανθυπασπιστές πέμπτου επιπέδου έχουν ανέλθει στον υψηλότερο δυνατό βαθμό αμοιβής για έναν στρατευμένο στρατιώτη, αεροπόρο ή ναύτη.  Πολύ λίγοι άνθρωποι θα ανέβουν ποτέ σε αυτή τη θέση.

W-5: The Highest Pay Grade for Enlisted Personnel

Όταν υπάρχει απαίτηση για κρυπτογράφο, ξυλουργό ή σχεδιαστή λογισμικού, οι κλάδοι απευθύνονται σε προσωπικό που έχει στρατιωτική εκπαίδευση και στη συνέχεια εμβαθύνουν σε αυτούς τους τομείς, συνήθως εκτός στρατιωτικής θητείας.  Το Ναυτικό έχει ακόμη και ένα επίσημο Πρόγραμμα Flying Chief Warrant Officer, όπου διδάσκουν στους υπαξιωματικούς πώς να πετούν, και αυτό τους επιτρέπει να προάγονται εκ των έσω.  Οι W-5 κερδίζουν μεταξύ 8.520,30 $ και 11.149,50 $ το μήνα, που ισοδυναμεί με ετήσιες αποδοχές ύψους έως και 133.794,00 $.

O-1: Αρχικό κλιμάκιο Αξιωματικού

Οι μόνιμοι αξιωματικοί κατατάσσονται μέσω κάποιου από τα πολλά προβλεπόμενα κανάλια.  Δεν μπαίνουν σε γραφείο κατάταξης και δεν εγγράφονται για βασική εκπαίδευση, όπως το στρατεύσιμο προσωπικό.  Επίσης, δεν κατατάσσονται μέσω προγράμματος εκπαίδευσης ανθυπασπιστών σε συγκεκριμένες, απαιτούμενες δεξιότητες.  Αντίθετα, αυτοί οι αξιωματικοί προέρχονται από ένα από τα τρία κύρια μονοπάτια.  Το πρώτο είναι το Reserve Officer Training Corps, γνωστό και ως ROTC.  Αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα που διδάσκει ηγετικές δεξιότητες λειτουργεί σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

O-1: Beginning Level Officers

Οι σπουδαστές παρακολουθούν προγράμματα ROTC ενώ ολοκληρώνουν την τυπική πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση.  Η κυβέρνηση πληρώνει για την εκπαίδευσή τους με την υπόσχεση ότι με την ολοκλήρωση, ο απόφοιτος υπηρετεί ένα ορισμένο αριθμό ετών στις ένοπλες δυνάμεις.  Οι O-1 ξεπερνούν τεχνικά όλους τους στρατεύσιμους και τους ανθυπασπιστές, συμπεριλαμβανομένων των W-5, αλλά επειδή είναι τόσο νέοι και άπειροι, οι μισθοί τους είναι κάπως χαμηλότεροι.  Παίρνουν στην τσέπη μισθό μεταξύ 3.637,20 $ και 4.576,80 $ το μήνα.

O-1E: Όπως οι αρχάριοι, αλλά με περισσότερη εμπειρία

Σε ορισμένα από τα χαμηλότερα κλιμάκια αμοιβών επιπέδου αξιωματικών, υπάρχει μια διάκριση που γίνεται με βάση την εμπειρία.  Με το στρατεύσιμο προσωπικό, η εμπειρία ενσωματώνεται στο κλιμακούμενο μισθολόγιο.  Όμως, οι αξιωματικοί θεωρούνται ελαφρώς υπέρτεροι ιεραρχικά λόγω εμπειρίας.  Οι O-1E είναι πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίων ή κάποιου άλλου τρόπου κατάταξης στο στράτευμα των ΗΠΑ, αλλά έχουν ήδη περάσει αρκετό χρόνο στην υπηρεσία του.

O-1E: Like Beginners, But With More Experience

Πολλοί έχουν επιστρέψει στο πανεπιστήμιο για να βελτιώσουν τη στρατιωτική τους σταδιοδρομία.  Στο Στρατό, αυτοί οι στρατιωτικοί εντάσσονται με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και μπορούν αμέσως να τεθούν επικεφαλής μιας μικρής ομάδας στρατιωτών.  Με δύο έως τέσσερα χρόνια στρατιωτικής θητείας και τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, αυτά τα στρατιωτικά μέλη εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις στο επίπεδο O-1E, το οποίο τους αποφέρει μηνιαίο μισθό που κυμαίνεται μεταξύ 4.576,80 $ και 5.682,60 $.

Ο-2: Οι Αξιωματικοί ξεκινούν από τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού

O-2: Officers Start at the Rank of Lieutenant

Ο εισαγωγικός βαθμός στις ένοπλες δυνάμεις ως αξιωματικός είναι ο ανθυπολοχαγός.  Οι O-2 κερδίζουν μεταξύ 4.190,70 και 5.799,30 δολάρια το μήνα.

O-2E: Ανθυπολοχαγός Α’ Τάξης με λίγο περισσότερη εμπειρία

Όταν ένας στρατιώτης, ναύτης ή αεροπόρος ενταχθεί στο σώμα των αξιωματικών αφού έχει διατελέσει ανθυπασπιστής επί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, μπορεί να ενταχθεί στο κλιμάκιο O-2E.  Αυτοί ηγούνται ομάδας υπεύθυνης για την εκπαίδευσή τους καθώς και υπεύθυνης για την εκτέλεση των διαταγών τους.  Αυτοί δεν παρακολουθούν πρόγραμμα ROTC σε κάποιο πανεπιστήμιο, αλλά αντ’ αυτού, φοιτούν στη Σχολή Υποψηφίων Αξιωματικών (Officer Candidate School – OCS), η οποία είναι μια επιλογή για κάποιο στρατεύσιμο προσωπικό και ανθυπασπιστές.

O-2E: First Lieutenant With a Bit More Experience

Η παρακολούθηση ενός OCS είναι ο δεύτερος σημαντικός τρόπος να γίνει κάποιος αξιωματικός.  Συνήθως, έχουν υπηρετήσει μερικά χρόνια και έχουν αποφασίσει να κάνουν καριέρα.  Έτσι, για να ανέβουν ψηλότερα και γρηγορότερα, παρακολουθούν ένα OCS το οποίο τους δίνει στη συνέχεια τα προσόντα να αλλάξουν το μισθολογικό επίπεδο και την κοινωνική υπόστασή τους.  Αυτοί οι έμπειροι άνδρες και γυναίκες κερδίζουν από 5.682,60 $ έως 6.715,80 $ το μήνα.

Ο-3: Ω Λοχαγέ μου!

Το επόμενο επίπεδο μας φέρνει σε ένα υψηλότερο κλιμάκιο αμοιβών και ευθυνών.  Σε όλους τους κλάδους, εκτός από το Πολεμικό Ναυτικό και την Ακτοφυλακή, ο βαθμός που συνοδεύει τον βαθμό αμοιβής O-3 είναι αυτός του λοχαγού (και αντίστοιχων).  Οι λοχαγοί ασκούν σημαντικούς ηγετικούς ρόλους και είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για μια ομάδα στρατιωτών, αεροπόρων ή ναυτών, αλλά και για ευαίσθητο και ακριβό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων.

O-3: O Captain! My Captain!

Στο Πολεμικό Ναυτικό, ένας Ο-3 είναι ανθυποπλοίαρχος, έτσι ώστε ο βαθμός του λοχαγού (captain) να χρησιμοποιείται με την παραδοσιακή του σημασία.  Στον Στρατό και την Πολεμική Αεροπορία, οι υπολοχαγοί διορίζονται σε επίπεδο λόχου και συνήθως υπηρετούν ως διοικητές λόχων με έλεγχο 62 έως 190 στρατιωτών.  Οι υπολοχαγοί μπορεί επίσης να έχουν ρόλους διδασκαλίας σε σχολές μάχης.  Οι περισσότεροι έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας και μπορούν να κερδίζουν από 4.636,50 $ έως 7.543,50 $ κάθε μήνα.

O-3E: Λοχαγοί με εμπειρία

Ο χαρακτηρισμός Ε στο κλιμάκιο αυτό υποδηλώνει ότι έχουν μεγάλη εμπειρία.  Πολλά από αυτά τα στελέχη κατετάγησαν ως υπαξιωματικοί και, αφού αποφάσισαν ότι θέλουν να κάνουν τον στρατό την καριέρα τους, επέστρεψαν και πήραν την απαιτούμενη εκπαίδευση για να γίνουν αξιωματικοί.  Χρειάζονται επίσης πολλές θετικές συστάσεις των ανωτέρων τους.  Αν διαθέτουν όλα αυτά, μπορούν να κερδίσουν πολύ περισσότερα από ομολόγους τους χωρίς τον χαρακτηρισμό E.

O-3E: Captains With Experience

Πολλοί από αυτούς τους αξιωματικούς παρακολούθησαν μια στρατιωτική ακαδημία όπως η Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ στο Γουέστ Πόιντ, η οποία εκπαιδεύει στελέχη για τον Στρατό, η Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ στην Αννάπολη του Μέριλαντ που εκπαιδεύει στελέχη για το Ναυτικό και το Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ ή την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο.  Μόλις ολοκληρωθεί η στρατιωτική τους εκπαίδευση, λαμβάνουν προαγωγή στο O-3E και μπορούν να κερδίσουν έως και 8.421,00 $ το μήνα, ή περίπου 101.052 $ ετησίως.

O-4: Ένα κλιμάκιο με ορισμένες σημαντικές ευθύνες

Ταγματάρχες του Στρατού, των Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διαστημικής Δύναμης και Πλωτάρχες της Ακτοφυλακής και στο Ναυτικό υπάγονται στο κλιμάκιο O-4.  Μερικοί αξιωματικοί μπορούν να ανέλθουν σε αυτόν τον βαθμό με μικρή εμπειρία εάν έχουν εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και έχουν ήδη επιδείξει εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες.  Στον Στρατό, ο βαθμός του ταγματάρχη είναι ο πρώτος βαθμός υπηρεσίας πεδίου, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν τα προσόντα να ηγούνται μονάδων μεγέθους τάγματος 300 έως 1.200 στρατιωτών.  Μπορούν επίσης να ηγούνται ορισμένων εξειδικευμένων μονάδων ή να υπηρετούν ως επιτελείς σε θέσεις διοίκησης υψηλού επιπέδου.

O-4: A Pay Grade With Some Major Responsibilities

Στο ιατρικό σώμα των Πεζοναυτών, ένας ταγματάρχης είναι ο επικεφαλής μιας κλινικής ή ένας διοικητής πτήσης.  Στο Πολεμικό Ναυτικό, οι πλωτάρχες γενικά υπηρετούν στα εκτελεστικά και διοικητικά τμήματα των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού ως μεσαίου επιπέδου αξιωματικοί.  Οι υποπλοίαρχοι συνήθως προάγονται σε πλωτάρχες μετά από δύο χρόνια υπηρεσίας, αποκλείοντας τυχόν αρνητικά περιστατικά.  Οι O-4 κερδίζουν έως και 9.210,30 $ το μήνα.

O-5: Ανώτεροι Αξιωματικοί με Διοικητική Ευθύνη

Το επόμενο κλιμάκιο για τους μόνιμους αξιωματικούς είναι Ο-5.  Θεωρείται το πρώτο επίπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις ως ανώτερος αξιωματικός.  Στο Ναυτικό και στην Ακτοφυλακή, αυτόν το μισθολογικό κλιμάκιο κατέχουν όσοι έχουν το βαθμό του αντιπλοιάρχου.  Στους άλλους κλάδους το αντίστοιχο επίπεδο είναι των αντισυνταγματάρχων.  Στο Στρατό, ένας αντισυνταγματάρχης τοποθετείται συνήθως επικεφαλής των ταγμάτων που περιλαμβάνουν από 300 έως 1000 στρατιώτες.

O-5: Senior Officers With Command Responsibility

Γενικά απαιτούνται από 16 έως 22 χρόνια στρατιωτικής θητείας για να αποκτηθεί αυτός ο βαθμός, οπότε, πολλοί αξιωματικοί που αποστρατεύονται μετά από 20 χρόνια υπηρεσίας το κάνουν σε αυτόν τον βαθμό.  Στην Πολεμική Αεροπορία, οι αντισυνταγματάρχες διοικούν μοίρες στην ομάδα υποστήριξης της αποστολής ή μια ομάδα συντήρησης.  Μερικές φορές είναι επίσης υπεύθυνοι για τη διεύθυνση των επιχειρήσεων στην ομάδα επιχειρήσεων.  Σε αυτόν τον βαθμό, αυτοί οι αξιωματικοί αρχίζουν να βλέπουν κάποια σοβαρά χρήματα: 10.384,20 $ το μήνα ή 124.610,40 $ ετησίως.

O-6: Συνταγματάρχες και Πλοίαρχοι

Δεν είναι εύκολο να ανέβεις στο επίπεδο του Ο-6 και όσοι το κάνουν ανταμείβονται καλά για τις προσπάθειές τους.  Στον Στρατό, τους Πεζοναύτες, την Πολεμική Αεροπορία και τη Διαστημική Δύναμη, όσοι έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο έχουν τον βαθμό του συνταγματάρχη.

O-6: Colonels and Captains, Oh My!

Στο Πολεμικό Ναυτικό, αυτό το κλιμάκιο περιλαμβάνει τους πλοιάρχους.  Ο Συνταγματάρχης/Πλοίαρχος/Σμήναρχος είναι ο υψηλότερος βαθμός πριν φτάσουν στο καθεστώς του ανώτατου και οι υποψήφιοι λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στο Στρατιωτικό Πολεμικό Κολέγιο στην Πενσυλβάνια.  Το Υπουργείο Άμυνας πληρώνει τον βαθμό O-6 για μια βασική αμοιβή 7.669,20 $ ανά μήνα, η οποία μπορεί να φτάσει τα 13.576,50 $ ανάλογα με την εμπειρία.

O-7: Στρατηγοί και Ναύαρχοι από δω κι επάνω

Υπάρχουν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια ενεργά στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.  Από αυτούς, λιγότεροι από 1000 έχουν λάβει βαθμό Ανωτάτου.  Είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα που απαιτεί αφοσίωση, τεχνογνωσία και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας για να επιτευχθεί.  Στον Στρατό υπάρχουν μόνο 231 ανώτατοι.  Το Ναυτικό έχει 162 και η Πολεμική Αεροπορία έχει 198.  Το Σώμα Πεζοναυτών έχει τον λιγότερο αριθμό ανωτάτων σε ενεργό υπηρεσία με 62.

O-7: Its Generals and Admirals From This Point Up

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ανωτάτων, που ορίζονται από αστέρια, και το καθένα έρχεται με το κλιμάκιο αμοιβής του.  Το πρώτο επίπεδο, το O-7, ονομάζεται ταξίαρχος σε όλους τους κλάδους που δεν επικεντρώνονται στο νερό.  Στο Ναυτικό και την Ακτοφυλακή, ο βαθμός είναι γνωστός ως αρχιπλοίαρχος (rear admiral lower half).  Οι υπαγόμενοι στο κλιμάκιο O-7 παίρνουν από 9.668,40 $ έως 14.445,60 $ το μήνα ή έως και 173.347,20 $ το χρόνο.

O-8: Το ιδανικό μοντέλο ενός υποστράτηγου

Στρατηγοί δύο αστέρων διοικούν μονάδες μεγέθους μεραρχίας που περιλαμβάνουν από 10.000 έως 20.000 στρατιώτες.  Το ναυτικό ισοδύναμο είναι ο υποναύαρχος, και αυτός είναι ο υψηλότερος δυνατός βαθμός στο Ναυτικό των ΗΠΑ σε καιρό ειρήνης.  Το ναυτικό περιορίζει τον αριθμό των ανωτάτων στους 160, οπότε για να υπάρξει ένας νέος ναύαρχος οποιουδήποτε αριθμού αστέρων, ένας άλλος πρέπει να αποστρατευθεί.  Στη συνέχεια επιλέγεται νέος από επιτροπή των εν ενεργεία ανωτάτων.

O-8: The Very Model of a Modern Major General

Στον Στρατό, ένας στρατηγός δύο αστέρων είναι επίσης ο υψηλότερος δυνατός βαθμός εν καιρώ ειρήνης, και είναι υπεύθυνος για έως και 15.000 στρατιώτες, που είναι μια ολόκληρη μεραρχία.  Έχουν πενταετή θητεία, μετά την οποία πρέπει να συνταξιοδοτηθούν.  Στην Πολεμική Αεροπορία ο τίτλος του υποπτέραρχου είναι μόνιμος.  Ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή τους, διατηρούν αυτόν τον χαρακτηρισμό και τη συνοδευτική αμοιβή, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 11.635,50 $ και 16.774,20 $ μηνιαίως.

O-9: Στρατηγοί τριών αστέρων υπηρετούν μόνο σε καιρό πολέμου

Το επόμενο επίπεδο, ο αντιστράτηγος (τριών αστέρων) στον Στρατό και τους Πεζοναύτες, ο αντιπτέραρχος στην Πολεμική Αεροπορία και ο αντιναύαρχος στο Ναυτικό, υπάρχει μόνο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ενεργά σε πόλεμο.  Ως εκ τούτου, αναγκάζονται επίσης να συνταξιοδοτηθούν μετά από πενταετή υπηρεσία, εκτός εάν προαχθούν σε στρατηγό τεσσάρων αστέρων.  Οι στρατηγοί τεσσάρων αστέρων αποκαλούνται επίσης αντιστράτηγοι, διοικούν μονάδες μεγέθους σώματος περίπου 50.000 στρατιωτών.  Άλλες φορές, ενεργούν ως προσωπάρχες ή επικεφαλής κεντρικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού.

O-9: Three Star Generals Serve Only in Wartime

Μπορούν επίσης να είναι επικεφαλής τμήματος στο Πεντάγωνο, επιθεωρητές στρατιωτικών ακαδημιών, συμπεριλαμβανομένης της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο West Point, της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στην Αννάπολη και της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο Σπρινγκς.  Ο τρέχων αρχικός μηνιαίος μισθός τους είναι 16.444,80 $ – 16.974,90 $ ανά μήνα.  Δεν υπάρχει μεγάλο εύρος, επειδή όλοι όσοι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο έχουν εμπειρία δεκαετιών.

O-10: Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Στρατού των Η.Π.Α

Το ανώτατο μισθολογικό κλιμάκιο στην κλίμακα αμοιβών του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας είναι το O-10.  Αυτό αντιστοιχεί με τον βαθμό του στρατηγού τεσσάρων αστέρων στον Στρατό, την Πολεμική Αεροπορία και τους Πεζοναύτες και του Ναυάρχου στο Ναυτικό και την Ακτοφυλακή.  Αυτός ο βαθμός είναι συνήθως ενεργός μόνο σε περιόδους πολέμου, και σε ολόκληρη την ιστορία του Στρατού των ΗΠΑ, υπήρξαν συνολικά μόνο 248 στρατηγοί.  Ο μόνος διορισμένος στρατηγός ήταν αυτός του Ηπειρωτικού Στρατού, του πρόδρομου του σημερινού Στρατού των ΗΠΑ.

O-10: The Highest Officers in the U. S. Military

Αυτός ήταν φυσικά ο Τζορτζ Ουάσιγκτον.  Όλοι οι άλλοι στρατηγοί έχουν φτάσει στη θέση τους είτε παρακολουθώντας μια στρατιωτική ακαδημία είτε πηγαίνοντας σε πολιτικό πανεπιστήμιο αλλά παρακολουθώντας τα προγράμματά τους ROTC.  Οι στρατηγοί σε αυτό το επίπεδο κερδίζουν τον υψηλότερο μισθό που έχουν να προσφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις.  Κερδίζουν σχεδόν 17.675 $ το μήνα, που φτάνει τα 212.100 $ ετησίως – για να μην αναφέρουμε το κύρος και το σεβασμό που απολαύουν.

ΠΗΓΗ: wizofawes.com

Αναδημοσίευση από: limenikanea.gr

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Αχαχαχαχ
  Αυτά τώρα τι τα βγάζετε;;;
  Να τα δουν τα Γκόλντεν Μπόις του Στουρνάρα του Σκυλακάκη κ λοιπών κουμανταδορων να πάθουν κανένα εγκεφαλικό;;;;
  Καλοκαιριατικα να έχουμε δράματα;;;;
  Αφού υποσχέθηκε. Νέο μισθολόγιο με αυξήσεις. Τι άλλο θέλετε;;; Εεεεεεεεε;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνεπώς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, οι δικοί μας ε.ε είναι κολιγοι και υποψήφιοι λιποτακτες. Όσο για το γόητρο, εδώ μπανανια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι δικοί μας ντόπιοι εγχώριοι ιθαγενείς αξκοί,ζουν μόνο για το γόητρο. Για αυτό δε πάει τίποτα ίσια.

   Διαγραφή
 3. Το μισθολόγιο είναι το βασικό. Ένας Αμερικανός αξιωματικός π.χ. συνταγματάρχης καταρχάς ΔΕΝ πληρώνεται μισθό εξωτερικού αλλά με βάση την θέση και την χώρα και τα καθήκοντα ειδικά σε εμπόλεμες ζώνες μπορεί ένας συνταγματάρχης του ΚΕΠΙΧ στο Αφγανιστάν να παίρνει και έως 20.000$, ενώ εάν είναι επιτελής στο Πεντάγωνο φθάνει τα 16.000$ άνετα. Καμμία σχέση και οι συντάξεις τους με χώρες μπανάνα ριπάμπλικ. Φθάνει να δει κανείς ότι οι συντάξεις των Αμερικανών αξιωματικών συνεχώς αυξάνονται, το ίδιο και μισθοί και ποτέ μα ποτέ δεν μειώθηκαν ούτε σε περίοδο πολέμου. Καθίστε αναπαυτικά τώρα στην πλαστική καρέκλα των ΚΑΑΥ με την παντόφλα την μπομπάτη και τσιμουδιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την πλάκα τα γαλόνια,μη ξεχάσεις να αναφέρεις κε συνάδελφε, απ'τις πολλές μάχες που χουν δώσει.

   Διαγραφή
 4. Ένας στρατιώτης εκεί πληρώνεται περισσότερα από ένα εδώ με 25 και πλέον χρόνια στην Ελλάδα. Δεν πειράζει εμείς έχουμε έτος μέριμνας προσωπικού. Κόψτε και άλλα βρε, μετά τα τρίμηνα, διμηνα, μηνός, μισθούς, εισφορές αλληλεγγύης που ΔΕΝ κόπηκαν, δώρα, ενφια φόροι φόροι φόροι φόροι παντού και ξανά φόροι φόροι φόροι. Να μας περάσουν μισθολογικα και οι εσκιμωοι. Μπορείτε λίγο ακόμα θέλει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πολύ αναλυτικό και ενδιαφέρον άρθρο...για να συγκρίνουμε το επίπεδο που βρισκόμαστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οοοοολα αυτά εκτός Ελλάδος. Γιατί εντός της χώρας μας, ασχολούνται με το γιατί να βγάλει ο εποπ σύνταξη κ' εφ'απαξ. Τα συμπεράσματα δικά σας-του καθενός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή