Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Ο Σ.Ξ. που συμπλήρωσαν μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας (ΕΔΥΕΘΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ:
94ΨΠ6-Κ3Γ ΕΔΥΕΘΑ: 4/2023

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 16 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996, το άρθρο 23 και το άρθρο 91 του ν.3883/2010, σε Συνταγματάρχη κατ’ εκλογή τον Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Γλυκίδη Ανάργυρο του Ευσταθίου ΑΜ: 55507, της προαγωγής του λογιζομένης από 05.11.2022, ημερομηνία που συμπλήρωσε τον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας για το βαθμό του.

β. Σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 01.11.2022, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθμό τους:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια