Κύρωση πινάκων και προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. - Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Κύρωση πινάκων και προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. - Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

«Κύρωση πινάκων και προαγωγές
Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9ΤΒΤ6-8ΘΙ ΕΔΥΕΘΑ: 147

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, σε Συνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων:...

γ. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:...

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια