Λάθος κρατήσεις σε συντάξεις αποστράτων ΕΛ.ΑΣ. πληρώνοντας παραπάνω από όσα έπρεπε-Ξεκινά από το 2019 (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Λάθος κρατήσεις σε συντάξεις αποστράτων ΕΛ.ΑΣ. πληρώνοντας παραπάνω από όσα έπρεπε-Ξεκινά από το 2019 (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Λάθος κρατήσεις επιβάλλονται στις συντάξεις των αποστράτων της ΕΛΑΣ για τις πρόσθετες παροχές περίθαλψης που λαμβάνουν από το Ταμείο τους (ΤΑΠΑΣΑ)

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 08/10/2022 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com

Το 1,5% της πρόσθετης αυτής κράτησης επιβάλλεται σε όλο το ποσό της σύνταξης αλλά και της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι της Αστυνομίας, χωρίς να αφαιρείται η κράτηση ασθένειας 6% που έχουν υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Περίπου 30.000 συνταξιούχοι της ΕΛΑΣ υπολογίζεται ότι θίγονται από τις λάθος κρατήσεις πληρώνοντας παραπάνω από αυτά που θα έπρεπε.

Η επιπλέον χρέωση από τον λάθος υπολογισμό της πρόσθετης εισφοράς 1,5% υπέρ του ΤΑΠΑΣΑ, κυμαίνεται από 3 ως και 10 ευρώ τον μήνα. Το γεγονός ότι αυτό το λάθος ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, δημιουργεί αξιώσεις για αναδρομικά στους συνταξιούχους της ΕΛΑΣ που φτάνουν στα 500 ευρώ ή και παραπάνω για όσους έχουν υψηλότερες συντάξεις και μεγάλες προσωπικές διαφορές.

Στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών για τον υπολογισμό των κρατήσεων το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ), σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος». Το ΤΑΠΑΣΑ απαντώντας σε καταγγελία απόστρατου της ΕΛΑΣ, ο οποίος ζητά ορθό υπολογισμό της κράτησης και επιστροφή των λάθος κρατήσεων, ισχυρίζεται ότι την ευθύνη για τον υπολογισμό και την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ των ταμείων έχει ο εκάστοτε εκκαθαριστής μισθοδοσίας, και ότι η εκκαθάριση των συνταξιοδοτικών αποδοχών και ο υπολογισμός των κρατήσεων υπέρ ΤΑΠΑΣΑ διενεργείται από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Τι θα έπρεπε

Βάσει νόμου, η συμπληρωματική κράτηση του 1,5% θα έπρεπε να επιβάλλεται μόνον στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, αφού αφαιρεθεί το ποσό της κράτησης 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ, ενώ στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ασφαλιστική κράτηση, παρά μόνον ο φόρος.

Οι συνταξιούχοι εξαιτίας του λάθους υπολογισμού υπόκειται σε επιπλέον κρατήσεις που δεν δικαιολογούνται από καμία διάταξη νόμου. Απόδειξη ότι 6% της κανονικής εισφοράς ασθένειας, επιβάλλεται μόνον -όπως προβλέπει ο νόμος- στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης και όχι στην προσωπική διαφορά.

Αρμόδια στελέχη του ΤΑΠΑΣΑ ρίχνουν την ευθύνη για τις λάθος κρατήσεις σε αρμόδια στελέχη του ΕΤΕΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι μετά την ενσωμάτωση των επιμέρους ταμείων επικουρικής και εφάπαξ στο ΕΤΕΑΕΠ, σταμάτησαν να έχουν την αρμοδιότητα εκκαθάρισης των συντάξεων και υπολογισμού των κρατήσεων.

Ανεξάρτητα όμως από το ποιος υπάλληλος ή διευθυντής ευθύνεται για τα λάθη στις κρατήσεις, το θέμα και το ζητούμενο που ανακύπτει είναι πρώτον ότι θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα και δεύτερον ότι θα πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά από το 2019 τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν για το 1,5% υπέρ του ΤΑΠΑΣΑ.

Σε… βάθος

Το λάθος ξεκινά από το 2019 και μετά, γιατί τότε έγινε ο πρώτος επανυπολογισμός συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου και η σύνταξη χωρίστηκε σε τρία μέρη: την εθνική, την ανταποδοτική και την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά ήταν το ποσό της μείωσης που είχε για τους περισσότερους η νέα σύνταξη σε σχέση με την παλιά. Με το νόμο 4387/2016 προβλέφθηκε ότι μετά τον επανυπολογισμό οι κρατήσεις ασθένειας θα επιβάλλονται μόνον στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης ενώ στην προσωπική διαφορά δεν επιβάλλεται καμία κράτηση, παρά μόνον υπόκειται σε φόρο.

Ενώ λοιπόν οι κρατήσεις 6% για περίθαλψη επιβάλλονταν σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, αυτό που αποκαλύφθηκε μετά από 4 χρόνια, είναι ότι στο Ταμείο Πρόνοιας των συνταξιούχων της Αστυνομίας η κράτηση 1,5% για τις συμπληρωματικές παροχές υγειονομικής περίθαλψης επιβάλλεται σε όλο το ποσό σύνταξης και προσωπικής διαφοράς. Και μάλιστα, χωρίς καν να αφαιρείται το ποσό της κράτησης 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ που μπαίνει πρώτο και θα έπρεπε να μην υπολογίζεται στις επόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις. Το μόνο ποσό που αφαιρείται πριν γίνει η κράτηση 1,5% είναι η μείωση υπέρ ΑΚΑΓΕ, όταν οι συντάξεις είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ.

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι είναι να υποβάλουν αίτηση στο ΤΑΠΑΣΑ με την οποία να ζητούν επανυπολογισμό της κράτησης 1,5% στο ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής τους σύνταξης, αφαιρουμένων των όποιων άλλων κρατήσεων προηγούνται (ΑΚΑΓΕ και ασθένειας 6%) και κυρίως χωρίς καμία κράτηση στο ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Ήδη αρκετοί συνταξιούχοι της ΕΛΑΣ έχουν ενοχλήσει το Ταμείο τους με επιστολές και διαμαρτυρίες για τις λάθος κρατήσεις που ανακάλυψαν οι ίδιοι. Ωστόσο, πέρα από τις απαντήσεις ότι πρόκειται για υπολογισμούς που κάνει το ΕΤΕΑΕΠ, οι αρμόδιοι του ΤΑΠΑΣΑ δεν λένε τίποτε ούτε για διόρθωση των κρατήσεων ούτε για αναδρομικά.

Δεδομένου ότι οι αξιώσεις υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή, οι αιτήσεις είναι καλό να υποβληθούν σύντομα, καθώς η παραγραφή επέρχεται τον Δεκέμβριο του 2023, δηλαδή σχεδόν σε έναν χρόνο από τώρα.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.100 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και άλλα 300 ευρώ ως προσωπική διαφορά (σύνολο 1.400 ευρώ), έχει την κράτηση 6% για ασθένεια στα 1.100 ευρώ και πληρώνει 66 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ. Η προσωπική διαφορά δεν έχει καμία κράτηση, και το ποσό της σύνταξης προ φόρου είναι 1.034 ευρώ εθνική + ανταποδοτική σύνταξη και 300 ευρώ προσωπική διαφορά (σύνολο 1.334 ευρώ). Η κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑΠΑΣΑ που ακολουθεί θα έπρεπε να επιβάλλεται στα 1.034 ευρώ (εθνική και ανταποδοτική μετά το 6% του ΕΟΠΥΥ), και κανονικά θα έπρεπε να είναι 15,5 ευρώ. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι το 1,5% χρεώνεται στην αρχική σύνταξη των 1.100 ευρώ μαζί με την προσωπική διαφορά των 300 ευρώ, δηλαδή η κράτηση επιβάλλεται στα 1.400 ευρώ και ο συνταξιούχος πληρώνει 21 ευρώ, αντί 15,5 ευρώ. Τα 4,5 ευρώ τον μήνα θα πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά από το 2019, με ένα ποσό της τάξης των 216 ευρώ.

Συνταξιούχος της ΕΛΑΣ που λαμβάνει 1.450 ευρώ εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και άλλα 300 ευρώ ως προσωπική διαφορά (σύνολο 1.750 ευρώ), έχει την κράτηση 3% υπέρ ΑΚΑΓΕ στα 1.450 ευρώ με μείωση 43,5 ευρώ και η σύνταξη πέφτει στα 1,406,5 ευρώ. Σε αυτό το ποσό έχει κράτηση 6% για ασθένεια με 84,39 ευρώ και η σύνταξη πέφτει στα 1.322,11 ευρώ. Σε αυτό το ποσό (1.322,11) θα έπρεπε να μπει το 1,5% υπέρ ΤΑΠΑΣΑ με κράτηση κατά 19,83 ευρώ. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι το 1,5% επιβάλλεται στη σύνταξη μαζί με την προσωπική διαφορά, μείον την κράτηση ΑΚΑΓΕ, δηλαδή επιβάλλεται στα 1.706,5 ευρώ (1.750-43,5=1.706,5) και η κράτηση πάει στα 25,6 ευρώ, δηλαδή ο συνταξιούχος πληρώνει 6 ευρώ παραπάνω χωρίς λόγο. Τα 6 ευρώ θα πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά από το 2019 με ένα ποσό της τάξης των 300 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Καλησπέρα σε όλους, θα ήταν καλό αν γινόταν και μπορεί κάποιος που γνωρίζει να φτιάξει τη φόρμα της αίτησης προς το τεαπασα ώστε να βοηθηθούν οι συνταξιούχοι. Καλό βράδυ με υγεία ,ευχαριστώ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή