Προαγωγές Συνταγματαρχών Ο-Σ ΣΞ που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (EΔYEΘA)

Προαγωγές Συνταγματαρχών Ο-Σ ΣΞ που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (EΔYEΘA)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ:
6ΓΣΑ6-Ξ3Ζ ΕΔΥΕΘΑ: 129

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές ετήσιες κρίσεις έτους 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11-03-2022, ημερομηνία κύρωσης του πίνακα της κρίσης τους:...

γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές κρίσεις έτους 2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 11-03-2022, ημερομηνία κύρωσης του πίνακα της κρίσης τους:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια