Στρατός Ξηράς: Aποστρατείες Aρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή (EΔYEΘA)

Στρατός Ξηράς: Aποστρατείες Aρχιλοχιών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή (EΔYEΘA)

«Αποστρατείες Υπαξιωματικών»
ΑΔΑ: 9ΠΡΓ6-9ΔΒ ΕΔΥΕΘΑ: 132/2022

1. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 11 του π.δ. 21/1991, τους Αρχιλοχίες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια