«Μερική ανάκληση Π. Δτος-Επανάληψη τακτικών κρίσεων και προαγωγή Πλωταρχών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Π. Δτος-Επανάληψη τακτικών κρίσεων και προαγωγή Πλωταρχών του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Μερική ανάκληση Π. Διατάγματος, κύρωση πινάκων επανάληψης τακτικών κρίσεων έτους
2021-22 και τακτικών κρίσεων έτους 2022-23 και προαγωγή Πλωταρχών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 69ΦΡ6-ΧΟΣ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4915/2022, το από 16-06-2021 π.δ. (Γ΄1573), με θέμα «Κύρωση πινάκων τακτικών κρίσεων έτους 2021-22 Πλωταρχών του Πολεμικού Ναυτικού» και μόνο σε ό,τι αφορά στην κύρωση του πίνακα τακτικής κρίσης έτους 2021-22 «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», λόγω κατάληψης ορίου ηλικίας, Πλωταρχών Ειδικοτήτων (πρώην πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών):...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια