Αστυνομικές Σχολές: Αλλαγές στην απόφαση αριθμού εισακτέων-Δείτε το ΦΕΚ

Αστυνομικές Σχολές: Αλλαγές στην απόφαση αριθμού εισακτέων-Δείτε το ΦΕΚ

Πανελλαδικές 2022: Τι αλλάζει στον αριθμό εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 3903/25.07.2022 η απόφαση με Αριθμ. 6000/2/268 που αφορά στην Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/2/268-α’/08-02-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022 (Β’ 552):...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια