ΕΠΟΠ: Δυνατότητα παραμονής στις ΕΔ όσοι επιθυμούν-Όχι λύση τύπου ΕΟΘ ζητά από ΥΕΘΑ η ΠΟΜΕΝΣ και καλεί σε διάλογο

ΕΠΟΠ: Δυνατότητα παραμονής στις ΕΔ όσοι επιθυμούν-Όχι λύση τύπου ΕΟΘ ζητά από ΥΕΘΑ η ΠΟΜΕΝΣ και καλεί σε διάλογο

ΠΟΜΕΝΣ: Συνταξιοδοτικό – Βαθμολογικό ΕΠ.ΟΠ. Λύσεις υπάρχουν

Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στον ΥΕΘΑ η ΠΟΜΕΝΣ:

Η Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού της ΠΟΜΕΝΣ και η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ/ΠΟΜΕΝΣ, σε συνέχεια δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με αναφορές σε πιθανή κατάθεση νομοσχεδίου από το ΥΠΕΘΑ όπου θα επιλύει χρόνια προβλήματα των στελεχών των Ε.Δ., ενός νομοσχεδίου που με τόση καρτερία αναμένουν όλοι οι στρατιωτικοί 3 χρόνια τώρα, κατόπιν των συνεχών αναφορών για την κατάθεση του από τον κο ΥΠΕΘΑ, εκφράζουν με την παρούσα επιστολή την πλήρη απογοήτευσή τους και επανέρχονται για να αναδείξουν τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται στους συναδέλφους ΕΠ.ΟΠ. και τις οικογένειες τους, λόγω της εφαρμογής αναχρονιστικών συνταξιοδοτικών νόμων, όπως αυτά των ορίων ηλικίας του Ν. 445/74 που τους εξαναγκάζει πλέον των άλλων ακόμη και σε πρόωρη έξοδο από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Προς μεγάλη μας απογοήτευση, κατόπιν ανάγνωσης του υπ. όψη νομοσχεδίου που κυκλοφόρησε σε αρκετές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, παρατηρήσαμε ότι ουδεμία αναφορά γίνεται στο θεσμό των ΕΠΟΠ και στο σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείτε από την εφαρμογή των ορίων ηλικίας του Ν. 445/74.

Η Αντιπροεδρία Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού της ΠΟΜΕΝΣ και η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ τα δυο (2) τελευταία έτη συνεχώς αναδεικνύουν με έγγραφά τους τα πολύ σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το θεσμό των ΕΠΟΠ, καταθέτοντας προτάσεις προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, χωρίς όπως φαίνεται (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο), να ενστερνίζονται την αγωνία και την αβεβαιότητα που διέπει τα στελέχη του θεσμού ΕΠΟΠ και των οικογενειών τους (συμπέρασμα που βγαίνει διαβάζοντας το νομοσχέδιο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο) όπου διανύουν ήδη τα 20 έτη υπηρεσίας πολλοί εξ αυτών σε ηλικία 47 ετών, πολύ κοντά δηλαδή στο επίμαχο όριο των 50 ετών όπου σύμφωνα με τα ηλικιακά όρια του Ν.445/1974 άρθρο 39 εξαναγκάζονται σε έξοδο από τις Ένοπλες Δυνάμεις αφού αποστρατεύονται σε ηλικία μόλις 50 ετών.

Τα προαναφερόμενα συμπεράσματα γίνονται πολύ εύκολα κατανοητά από όλους με μια απλή ανάγνωση των απαντήσεων που έχουν δοθεί από τον κ. ΥΕΘΑ όλο το προηγούμενο διάστημα σε ερωτήσεις όλων των κομμάτων κατόπιν εγγράφων της ΠΟΜΕΝΣ, στη διαδικασία Κοινοβουλευτικού ελέγχου στη ΒτΕ για θέματα που απασχολούν τους ΕΠ.ΟΠ., ερωτήσεις που είχαν σκοπό να αναδείξουν τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται στους συναδέλφους και τις οικογένειες τους.

Η ΠΟΜΕΝΣ με σχετικά έγγραφα της προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, κατέθεσε τις προτάσεις της και πρότεινε ρεαλιστικές λύσεις για:

α. Την Βαθμολογική Εξέλιξη Μονιμοποιηθέντων Υπξκων Προέλευσης ΕΠ.ΟΠ. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

β. Την τροποποίηση του N. 2936/2001 που αφορά το βαθμολογικό – προαγωγές Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

γ. Προτάσεις για το συνταξιοδοτικό-βαθμολογικό των Υπξκων Προέλευσης ΕΠ.ΟΠ. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

δ. Έγγραφο με προτάσεις για Διοικητικά Θέματα που αφορούν Μονίμους Υπξκούς προερχόμενων από το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

ε. Αναδείξει των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται στους συναδέλφους Μονίμους Υπαξιωματικούς προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) λόγω της εφαρμογής του Ν. 445/74 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αποκαθιστούν ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ. τόσο αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και εκείνους που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τυγχάνουν θετικής αποδοχής του μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω νομοθετικά πλαίσια που αφορούν το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών:

α. Σύμφωνα με το Ν.2936/2001, άρθρο 11 παρ. 4 αλλά και οι προκηρύξεις του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ αναφέρουν μέχρι την συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

β. Ο Ν.3865/2010, άρθρο 20 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4336/2015, άρθρο 1, παρ.7 που αναφέρει τα εξής: «Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.»

Η πάγια θέση της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ είναι ότι:

α. Όλοι οι ΕΠ.ΟΠ πρέπει να έχουν δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα και με την πρόταση που έχουμε καταθέσει με το (α) όμοιο έγγραφο της Ομοσπονδίας την 25 Ιουνίου 2020 για να υφίσταται η δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ούτως ώστε η σύνταξη που θα λαμβάνει το προσωπικό να βρίσκεται σε αναλογία με τις αποδοχές ενέργειας και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση του. Στην περίπτωση δε που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων, είτε στα πλαίσια των κρίσεων, είτε λόγω ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει η ίδια η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας.

β. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην προοπτική εφαρμογής λύσεων τύπου Ε.Ο.Θ. θέτοντας στελέχη Εκτός Οργανικών Θέσεων όπως καθορίζεται στο άρθρο 39Α του ΝΔ 445/1974 οδηγώντας τους συναδέλφους μας σε ομηρία και αντιπαλότητα μεταξύ τους.

γ. Ένταξη των ΕΠ.ΟΠ στις διατάξεις του Ν.4609/19 άρθρο 10 παρ. 23 όπου καταργεί τα ηλικιακά όρια για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών και Βαθμολογική Αναμόρφωση του θεσμού σύμφωνα με την (α) σχετική πρόταση της Ομοσπονδίας μας.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και δεδομένου ότι οι περισσότεροι ΕΠΟΠ διανύουν ήδη κατ’ ελάχιστο 11 έως 19 και πλέον χρόνια υπηρεσίας με ηλικίες 30 ετών έως και 47 ετών, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία σε διάλογο, ώστε να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες λύσεις για την επίλυση του συνταξιοδοτικού – βαθμολογικού ζητήματος των και οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής εναρμονίζοντας το χρόνο αυτεπάγγελτης αποστρατείας με τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια