Έγγραφο ΓΕΣ: Διαθέσιμες 2 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών για Αξκούς ΕΜ σε ΑΕΙ εσωτερικού

Έγγραφο ΓΕΣ: Διαθέσιμες 2 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδών για Αξκούς ΕΜ σε ΑΕΙ εσωτερικού

Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΕΜ, που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΣ:

Έχουν προβλεφθεί θέσεις φοίτησης Αξκών (ΕΜ) με τα διαθέσιμα γνωστικά αντικείμενα σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εσωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Οι Αξκοί, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στα εν λόγω ΠΜΣ:

(1) Να ενημερωθούν για την παρούσα και επιπλέον για τα απαραίτητα προσόντα - περιορισμούς των (α) και (β) σχετικών.

(2) Να υποβάλλουν τις αναφορές συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως το υπόδειγμα του (β) σχετικού, έως στις 03 Οκτ 22 προς τις Μονάδες - Υπηρεσίες τους.

(3) Σε περίπτωση που υποβάλλουν αναφορά συμμετοχής σε άλλη εκπαίδευση, η οποία επικαλύπτει τις σπουδές στο ΑΕΙ, θα πρέπει να μνημονεύσουν σε αυτή, την μη επιθυμία φοίτησης στο ΠΜΣ.

Οι αποδέκτες για ενέργεια παρακαλούνται:

(1) Να ενημερώσουν ενυπογράφως, όλους τους Αξκούς (ΕΜ) βαθμού Λγού και Τχη της δυνάμεώς τους, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στα (α) και (β) σχετικά.

(2) Να ελέγξουν την ορθότητα των αναφορών επιθυμίας των ενδιαφερόμενων Αξκών και να συντάξουν ΑΦΜ με την 03 Οκτ 22. για τα στελέχη τα οποία πληρούν τα κριτήρια, όπου να περιλαμβάνονται οι μεταβολές τους από την τελευταία έκθεση - σημείωμα αξιολόγησης

(3) Να υποβάλλουν/διαβιβάσουν τα παραπάνω, απευθείας στο ΓΕΣ/ΔΕΜ με παράλληλη κοινοποίηση των ενδιάμεσων κλιμακίων, έως στις 17 Οκτ 22

Η επιλογή των Αξκών, οι οποίοι θα φοιτήσουν στα εν λόγω ΠΜΣ, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ, με βάση τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων εκάστου υποψηφίου, σύμφωνα με τις καταστάσεις οι οποίες θα υποβληθούν από το ΓΕΣ/ΔΕΜ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια