Τεράστια προβλήματα στη Συνυπηρέτηση στελεχών ΕΔ-Ερώτηση στη Βουλή

Ερώτηση (3096/09-02-22) προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατέθεσε ο Βουλευτής ΚΙΝΑΛ Κεγκέρογλου Βασίλειος, με ΘΕΜΑ: «Συνυπηρέτηση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Συγκεκριμένα, στην Ερώτηση, αναφέρεται:

Κύριε Υπουργέ,

1. Στο άρθρο 32 του ν.4676/2020 περιλαμβάνεται αντικατάσταση του άρθρου 21Α του ν.2946/2001, όπου προβλέπεται ότι:

«1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας, Λιμενικής Αρχής ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα ή Λιμενική Αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.»,

ενώ στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21 (ΦΕΚ Β’ 5700/8-12-21) απόφασή σας, όσον αφορά στη συνυπηρέτηση συζύγων – τοποθέτηση μετά από άδεια κυήσεως, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

«Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, που εδρεύει σε ίδια Περιφερειακή Ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ που εδρεύει στην ίδια νήσο.»

Δηλαδή, αν και ο ν.4676/2020 ορίζει, στην περίπτωση συνυπηρέτησης στρατιωτικών με εκπαιδευτικούς, ως μέγιστη απόσταση τα 20 Km μεταξύ της εκπαιδευτικής μονάδας και της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος, η φράση στη νέα ΥΑ «… κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα» έρχεται να δημιουργήσει μεγάλη διαφοροποίηση από τον σχετικό νόμο, αφού κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ή δεν προβλέπεται στο άρθρο 32 αυτού, επιφέροντας μεγάλη ταλαιπωρία στα στελέχη με τις καθημερινές μετακινήσεις πολλών χιλιομέτρων και τεράστια προβλήματα στην οικογένεια των υπόψη στρατιωτικών, δεδομένου ότι υπάρχουν όμορες περιφερειακές ενότητες που απέχουν μεταξύ τους πολλά χιλιόμετρα και σε περίπτωση μετάθεσης των συζύγων σε αυτές, χωρίς τελικά αυτό να είναι συνυπηρέτηση. Ως εκ τούτου, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων του υπόψη νόμου, για συνυπηρέτηση μόνο στην ίδια περιφερειακή ενότητα και σε απόσταση που προβλέπεται στο νόμο ή περίπου σε αυτήν (έστω διπλάσια της προβλεπόμενης, ήτοι 40Km).

2. Αν και στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3883/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν.4494/2017, προβλέπεται ότι:

«6. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσης του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. …», εντούτοις, δεν προβλέπεται αντίστοιχη διάταξη νόμου για συνυπηρέτηση στρατιωτικών στο εσωτερικό.

Δηλαδή, η συνυπηρέτηση συζευγμένων στελεχών των ΕΔ που αναφέρεται σε νόμο είναι μόνο για το εξωτερικό, ενώ η συνυπηρέτηση για το εσωτερικό αναφέρεται μόνο στο άρθρο 4 της ΥΑ, η οποία βέβαια μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Δεδομένου ότι, η εκάστοτε ΥΑ, εν προκειμένω η νέα ΥΑ περί μεταθέσεων και άλλων διατάξεων, πρέπει να εκδίδεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο νόμο που εξειδικεύει και όχι να τροποποιεί ή να παρέχει αυθαίρετα συμπεράσματα στα άρθρα και κυρίως χωρίς να συνάδουν με το ύφος και το πνεύμα του νόμου.

Δεδομένου ότι, η νέα ΥΑ παραβλέπει τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4676/2020, για τη συνυπηρέτηση των συγκεκριμένων στελεχών των ΕΔ, θέτοντας νέες βάσεις στην επίλυση του υπόψη προβλήματος, ακυρώνοντας ουσιαστικά σε πολλές περιπτώσεις τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

Δεδομένου ότι, το ζήτημα της συνυπηρέτησης στρατιωτικών, μεταξύ τους ή με εκπαιδευτικούς, ταλαιπωρεί τις οικογένειες των στελεχών των ΕΔ και δημιουργεί αυξημένα προβλήματα, δυσχέρειες και αναστάτωση στη γαλήνη και την ηρεμία της εκάστοτε οικογένειας, καθώς και έξοδα στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Δεδομένου ότι, στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος αναφέρεται ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους», προτείνεται η νομοθετική κατοχύρωση της συνυπηρέτησης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και τη βελτίωση των όρων, προϋποθέσεων και λεπτομερειών για την υλοποίηση συνυπηρέτησης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και την Κύπρο προς όφελος των συζευγμένων στελεχών, ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα, τις δυσχέρειες και την αναστάτωση που πολλές φορές δημιουργείται στον οικογενειακή τους προγραμματισμό, τη γαλήνη και την ηρεμία.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Ποιος ο λόγος που παραβλέφθηκαν οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 32 του ν.4676/2020;

2. Προτίθεστε να τροποποιήσετε την ΥΑ ώστε ως τόπος συνυπηρέτησης για συζευγμένα στελέχη των ΕΔ να νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ που εδρεύει μόνο σε ίδια Περιφερειακή ενότητα με τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, σε απόσταση των μονάδων όχι μεγαλύτερη των 40 Km, για να μην δημιουργούνται προβλήματα μετακίνησης των στελεχών;

3. Προτίθεστε να προβείτε σε νομοθετική κατοχύρωση της συνυπηρέτησης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ στο εσωτερικό, όπως αντίστοιχα υφίσταται για το εξωτερικό (ν.3883/2010) και τη βελτίωση των όρων, των προϋποθέσεων και των λεπτομερειών για την υλοποίηση συνυπηρέτησης συζευγμένων στελεχών των ΕΔ;

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια