ΓΕΑ: Παραθερισμός Προσωπικού ΠΑ για το Έτος 2022 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΑ: Παραθερισμός Προσωπικού ΠΑ για το Έτος 2022 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η περίοδος της υποβολής των αρχικών αιτήσεων, ορίζεται από τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022, πατώντας εδώ

Γνωρίζεται ότι με την παρούσα καθορίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος παραθερισμού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ για το έτος 2022.

Ειδικότερα, στα Παραρτήματα της παρούσας περιγράφεται τόσο η διαδικασία προγραμματισμού παραθερισμού έτους 2022 όσο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή από τους δικαιούχους στην τήρηση των χρονικών περιορισμών υποβολής αρχικών και τελικών αιτήσεων παραθερισμού που περιγράφονται στο Παράρτημα «Β».

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι και ο φετινός παραθερισμός θα προγραμματιστεί και θα υλοποιηθεί υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που θα αφορούν στην τήρηση των μέτρων πρόληψης για τη μετάδοση του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον απαιτηθεί, θα εκδοθεί νεότερη διαταγή, με την οποία θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που θα απορρέουν από τα κατά περίπτωση τηρούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η μετάβαση σε όλα τα ΚΕΔΑ θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των παραθεριστών (μη διάθεση υπηρεσιακών μέσων).

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο για τον Παραθερισμό Προσωπικού ΠΑ για το Έτος 2022 ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια