Στρατός Ξηράς: Παραιτήσεις ΕΠΟΠ-Δείτε τις Αποφάσεις

Στρατός Ξηράς: Παραιτήσεις ΕΠΟΠ-Δείτε τις Αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ
Παραιτήσεις Επαγγελματιών Οπλιτών
ΑΔΑ: ΨΚΕΨ6-ΗΤ0 ΕΔΥΕΘΑ: 19/2022

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/56/392664/Σ.9509/14 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/57/393475/Σ.9632/17 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/58/393478/Σ.9634/17 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

δ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/59/393476/Σ.9633/17 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

ε. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/60/393480/Σ.9635/17 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

στ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/61/393481/Σ.9636/17 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

ζ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/62/393626/Σ.9662/21 Δεκ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ’ 3279/31-12-21).

η. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/1/593547/Σ.269/14 Ιαν 22 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξη-ράς» (Γ’ 118/1-2-22).

θ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/2/595385/Σ.542/27 Ιαν 22 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξη-ράς» (Γ’ 128/2-2-22).

ι. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/1/598019/Σ.935/8 Φεβ 22 «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματία Οπλίτη Επχία Έτους 2021».

ια. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/1/598017/Σ.934/9 Φεβ 22 «Προαγωγή Επαγγελματία Οπλίτη Επιλοχία Έ-τους 2021»....

Δείτε την σχετική ΕΔΥΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια