Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Αντισυνταγματάρχες Όπλων-Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Αντισυνταγματάρχες Όπλων-Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

Κύρωση Πίνακα Κρίσεων και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: Ψ29Μ6-ΘΞΨ ΕΔΥΕΘΑ: 206

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 20 του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 30-10-2021 ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθμό τους:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 20 του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με το άρθρο 91 του ν.3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ταγματάρχες Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 30-10-2021 ημερομηνία που συμπλήρωσαν το μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας για το βαθμό τους:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια