Προαγωγές και Αποστρατεία Ανωτέρων Αξιωματικών Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατεία
Ανωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 65ΨΙ6-ΓΓΟ ΕΔΥΕΘΑ: 182

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

2. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με ...., ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Συνταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Σωμάτων:...

β. Σύμφωνα με..., ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ταγματάρχες Σωμάτων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια