Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Αντισυνταγματαρχών – Ταγματαρχών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΟΨΓ6-ΧΧΥ ΕΔΥΕΘΑ: 168

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4γ(1) και 5β του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010:

α. Σε Συνταγματάρχες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων οι οποίοι συμπλήρωσαν 35ετία, διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, της προαγωγής τους λογιζομένης από 08-06-2021...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια