Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΑΠΟΦΑΣΗ)

«Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και
Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 9ΒΥΧ6-3ΔΓ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προάγουμε στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 24 και 36 του ν.δ 445/1974, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών και Τεχνών του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2021-22, από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ) με την 4/Σ.4/06-04-2021 απόφασή του, ως ακολούθως:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια