Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές ΕΠΟΠ Λοχιών στο βαθμό του Επιλοχία-Δείτε την ΕΔΥΕΘΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών
Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, Ετών 2020-2021,
στο βαθμό του Επιλοχία
ΑΔΑ: 6ΖΓΛ6-3Μ5 ΕΔΥΕΘΑ: 142

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/3/374123/Σ.6275/16 Αυγ 21 «Κύρωση Πινάκων Έκτακτων Κρίσεων Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, για Προαγωγή στο Βαθμό του Επιλοχία, Ετών 2020-2021».

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/6/374126/Σ.6278/5 Αυγ 21 «Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, Ετών 2020-2021, στο βαθμό του Επιλοχία».

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/7/374139/Σ.6281/5 Αυγ 21 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Έτους 2020».

δ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/6/374141/Σ.6282/5 Αυγ 21 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Λοχία Στρατού Ξηράς» (Γ’ 2094/15-9-21)...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια