Ανακλήσεις Δτων-Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών O-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΔΘ26-ΘΒΟ ΕΔΥΕΘΑ: 105:

β. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΙΙΖ6-1ΗΠ ΕΔΥΕΘΑ: 106:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια