Ποιοι Ανχες-Τχες Ο-Σ κρίθηκαν Ευδοκίμως τερματίσαντες-Διατηρητέοι-ΕΟΘ-Προακτέοι (ΕΔΥΕΘΑ)

«Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 904Ο6-ΩΩΑ ΕΔΥΕΘΑ: 104

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων έτους 2021-2022 που συντάχθηκαν από τα Συμβούλια Προαγωγών Στρατού Ξηράς «1» και «2»:

α. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Αντισυνταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης:...

β. Διατηρητέων Αντισυνταγματαρχών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητας:...

γ. Διατηρητέων Αντισυνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:...

δ. Προακτέων κατ’ εκλογή Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων:...

ε. Διατηρητέων Ταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους:...

στ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταγματαρχών, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους και συμπληρώνουν 35ετία:...

ζ. Διατηρητέων Ταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:...

η. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταγματαρχών, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία:...

θ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταγματαρχών, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους και διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια