Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9ΒΣΦ6-5Ξ4
ΕΔΥΕΘΑ: 118

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια