Έγγραφο ΥΕΘΑ για καταβολή αναδρομικών στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ-Τι απάντησε το ΥΠΟΙΚ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Καταβολή των αναδρομικών στους Αξιωματικούς προέλευσης ΕΜΘ», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την μισθολογική πολιτική ανήκει στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Παρά ταύτα το ΥΠΕΘΑ, από πλευράς του, επιδιώκει να ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο τα μισθολογικά αιτήματα των στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό διαβίβασε, στο Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο τροπολογίας, με τα έγγραφά μας υπό στοιχεία Φ.841/46/70393/Σ.19116/5-11-2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και Φ.841/67/80037/Σ.23911/27-11-2020/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ,


που προβλέπει την ένταξη των Ε.Μ.Θ. στο Μισθολογικό Κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, προς εναρμόνιση τους με τη βαθμολογική εξέλιξη του ν.4609/2019, προκειμένου για να συνυπογραφεί και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

Η όλη διαδικασία αποτελεί αντικείμενο επαφής με το εν λόγω Υπουργείο, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης, εναπόκειται στη βούλησή του.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, πρόσφατα, μας γνώρισε πως το ζήτημα αυτό τελεί υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τα σχετικά έγγραφα του ΥΠΟΙΚ:

α. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/64048/ΔΕΠ/17-5-2021/ ΥΠ.ΟΙΚ./Γ.Γ.Δ.Π. έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, το εν λόγω ζήτημα τελεί υπό επεξεργασία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ:


β. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 93111/27-07-2021 έγγραφο του ΥΠΟΙΚ: Το ζήτημα της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το μισθολογικό καθεστώς των Εθελοντών Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67) εξετάζεται με δεδομένο όμως ότι στη διάρκεια της εφαρμογής της δημοσιονομικής ρήτρας γενικής διαφυγής υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν με μόνιμο τρόπο τα δημόσια οικονομικά:


Το σχετικό έγγραφο του ΥΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια