Όρια ηλικίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ: Ποιους «πιάνει» η 40ετία-Τι ισχύει για τρίτεκνους-πτητικά-καταδυτικά εξάμηνα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Όρια ηλικίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ: Ποιους «πιάνει» η 40ετία-Τι ισχύει για τρίτεκνους-πτητικά-καταδυτικά εξάμηνα (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 26/07/2021 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Σύνταξη με 40 χρόνια υπηρεσίας ή με όριο ηλικίας 60 ετών όταν δεν συμπληρώνεται 40ετία προβλέπουν οι γενικές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση των ενστόλων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

Η έξοδος με 40 χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης όσο αποχωρούν οι παλαιότεροι και μένουν οι νεότεροι.

Η συνταξιοδότηση των στελεχών ΕΔ-ΣΑ έχει ως βασική θεμελιωτική αρχή τα 24,5 έτη. Ανάλογα με τη χρονιά που συμπληρώνονται, καθορίζονται και τα συνολικά έτη που πρέπει να έχουν για να βγουν στη σύνταξη.

Τα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας και μέχρι 5, μετρούν διπλάσια (ως και 10) προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνολικός χρόνος για τη συνταξιοδότηση, αλλά αυτά τα διπλά έτη δεν συνυπολογίζονται στα 24,5 έτη, αλλά στα συνολικά έτη που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση.

Όσοι έχουν 24,5 έτη μέχρι και το 2014 αποχωρούν με συνολικό χρόνο ασφάλισης 30,5 έτη, ενώ όσοι πιάνουν τα 24,5 έτη από 2015 και μετά, χρειάζονται 40ετία για να πάρουν σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας, διαφορετικά -αν δηλαδή δεν έχουν 40ετία- μπορούν να αποχωρήσουν από το 60ό έτος και μετά.

Για παράδειγμα:

Αξιωματικός με 27 έτη το 2016, που συμπλήρωσε τα 24,5 έτη το 2013, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί αφού συμπληρώσει συνολικά 29 έτη σύμφωνα με τις θεμελιωτικές προϋποθέσεις (24,5 έτη) που πληροί το 2013. Αν μέσα στα 27 έτη είναι και 5 χρόνια σε μονάδα εκστρατείας, αυτά μετρούν ως κανονική υπηρεσία για να συμπληρωθούν τα 24,5 έτη, και διπλασιάζονται όμως όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Η σύνταξή του θα υπολογιστεί με συντελεστή αναπλήρωσης για 33 έτη αντί για 27.

Αξιωματικός με 25 έτη το 2016, που συμπλήρωσε τα 24,5 έτη το 2015, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη γιατί έχει τις θεμελιωτικές προϋποθέσεις (24,5 έτη) από 1ης/1/2015 και μετά που ο νόμος «ζητάει» 40ετία για σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. Αν έχει και 3 χρόνια σε μονάδα εκστρατείας, αυτά μετρούν διπλασιάζονται και γίνονται 6 όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατιωτικός αυτός έχει 34 έτη (31 πραγματικά και 3 επιπλέον από τον διπλάσιο χρόνο), που σημαίνει ότι θα αποχωρήσει με σύνταξη το 2027.

Οι καταταγέντες μέχρι και τα μέσα του 1989 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με συνολικό χρόνο ως τα 30,5 έτη γιατί συμπλήρωσαν τα 24,5 έτη ως το 2014. Ενώ όσοι ανέλαβαν υπηρεσία από τα μέσα του 1989 και μετά, αποχωρούν με 40ετία γιατί συμπληρώνουν τα 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά που άλλαξαν οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως τις 31/12/1992 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τα 24,5 έτη υπηρεσίας μέχρι το 2014 μπορούν να προσθέσουν πλασματικό χρόνο. Στα 24,5 έτη συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς, η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς), καθώς και τα έτη σπουδών σε στρατιωτικές σχολές.

Αντίθετα, οι πρωτοασφαλισμένοι και με ανάληψη υπηρεσίας στελέχη ΕΔ-ΣΑ από 1ης/1/1993 και μετά αποχωρούν με 40ετία χωρίς όριο ηλικίας, ή στο 60ό έτος με λιγότερα χρόνια.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος που συμπλήρωσαν 24,5 έτη, ως εξής:

Με 24,5 έτη υπηρεσίας-ασφάλισης το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 26 έτη.

Με 24,5 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 27,5 έτη.

Με 24,5 έτη το 2013, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 29 έτη υπηρεσίας.

Με 24,5 έτη το 2014, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά τα 30,5 έτη.

Με 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας.

Με 20ετία στη σύνταξη οι τρίτεκνοι στρατιωτικοί

Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης κλειδώνει με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 ή 24,5 έτη από το 2014 και μετά.

Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Με 24,5 έτη από το 2015 χρειάζονται 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993, και έχουν τρία παιδιά, βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας, ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Διπλάσιος χρόνος με «πτητικά εξάμηνα»

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 19,5 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 21 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 22,5 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.

Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.

Πώς υπολογίζονται διπλά τα καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία, που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη. Έτσι:

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011, απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια, και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012, απαιτούνται 22 χρόνια για να «πάρουν» τα εξάμηνα.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013, απαιτούνται 23 χρόνια για την προσμέτρηση των εξαμήνων.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014, απαιτούνται 24 χρόνια.

Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά, απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Κλικ για μεγέθυνση:Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία στην ΕΛ.ΑΣ.

Τα όρια ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξαν με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016 και αυξήθηκαν κατά 1 ως 3 χρόνια από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο, καθορίστηκε ως εξής:

Σε 4 έτη για Υπαστυνόμο Β’.

Σε 6 έτη για Υπαστυνόμο Α’.

Σε 6 έτη για Αστυνόμο Β΄ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας, από την οποία 5 έτη στο βαθμό.

Σε 6 έτη για Αστυνόμο Α΄ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.

Σε 6 έτη για Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

Σε 3 έτη για Αστυνομικό Διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.

Σε 2 έτη για το βαθμό του Ταξιάρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

Σε 1 έτος για τον βαθμό του Υποστρατήγου.

Κλικ για μεγέθυνση:


Δημοσίευση σχολίου

13 Σχόλια

 1. Να μην φυγει κανενας χωρις αυταπεγγελτη αποστρατεια θα το βρουν μπροστα τους οπως το βρηκαν οσοι εφυγαν το 2008-2010 -2012 που τους ελεγαν φυγετε να....γλυτωσετε.ΤΟ ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΝΑ ΕΡΘΩ ΕΓΩ δεν μετραει για μειωση ανεργιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ότι κάποιος έχει καλές βαθμολογίες ή το ότι έχει χρωστούμενα δάνεια , διατροφές και σπουδές παιδιών,δε σήμαινει ότι κάθεται οπωσδήποτε στην ενέργεια.

   Διαγραφή
 2. Και με αυτα και με αυτα καταντησαν οι Ε.Δ δημοσια υπηρεσια με στελεχη 50 60 ετων υψηλες πιεσεις χοληστερινες καρδιαγγειακα υπερβαροι κ.λ.π ποιος θα υπερασπιστει την πατριδα???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλο ειναι να δημοσιευονται αποψεις εν ενεργεια συναδελφων οχι αποψεις αποτυχημενων να εισελθουν σε διαγωνισμο Δημοσιου..ΕΙΝΕΙ ΦΑΝΕΡΟ απο γραφομενα εκτος οτι ειναι ασχετα ατομα .λεξιλογιο κλπ επιδιωκουν το ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΝΑ ΕΡΘΩ ΕΓΩ.-Δεν εκφραζεται ετσι ποτε συναδελφος εναντιον αλλου και βγαζουν μισος γαι την αποτυχια των ιδιων ειτε των παιδιων τους.
  ΠΑΝΑΞΙΟΙ -ΙΚΑΝΟΤΑΤΟΙ ειναι ολΟΙ στις ΕΔ αυτα που ηξεραν ας τα ξεχασουν.ΤΟ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ αν ακι δεν εχουν αναγκη τα ΑΞΙΑ στελεχη >Να μην φυγει κανενας χωρις αυταπεγγελτη αποστρατεια θα το βρουν μπροστα τους οπως το βρηκαν οσοι εφυγαν το 2008-2010 -2012 που τους ελεγαν φυγετε να....γλυτωσετε.ΤΟ ΦΥΓΕ ΕΣΥ ΝΑ ΕΡΘΩ ΕΓΩ δεν μετραει για μειωση ανεργιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς 7:40 δηλαδη στελέχη 50+ σε καράβια ας πούμε??
   Και ποιος θα έχει απαιτήσεις από αυτούς?? Θα έχουν τις ίδιες αντοχές, και ενέργεια σαν 25αρηδες?? Γιατί υπάρχουν τέτοιες ηλικίες στα καράβια....

   Διαγραφή
  2. Έχεις απόλυτο δίκιο, πλην όμως πρέπει να γίνει και αλλαγή στο δυναμικό. Νεοι άνθρωποι με όραμα και όρεξη και πάνω από όλα, αγάπη για την Πατρίδα. Κάποτε μας λέγαν "δεν θα γίνεται πλούσιοι στις ΕΔ, αλλά θα ζείτε αξιοπρεπώς" δυστυχώς σήμερα υπάρχουν αρκετά λαμόγια που έχουν πάει 3 και 4 φορές εξωτερικά και Κύπρο, έχουν "παντελονιασει" στην καβατζα εκτός του εφάπαξ, καμμία 250.000€ και μετά τους κάνουν και ΕΟΘ. Οπότε και πλούσιοι γίναν σε βάρος των υπολοίπων και αυτοί ζούν πλουσιοπαροχα και οι άλλοι τα φέρνουν βόλτα με το ζόρι. Υπόψη οτι αυτοί που έχουν παει στα εξωτερικά δεν είναι κατ'ανάγκη οι καλύτεροι ούτε οι άξιοι, ουτε οι καταλληλότεροι, επ'ουδενι. Απλώς οι γνωστές κλικες και παραγκουλες. Ονόματα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, μεταξύ μας γνωριζόμαστε και γνωρίζουν και δεν ντρέπονται φυσικά.

   Διαγραφή
 4. Να παραμείνω εν ενεργεία για να πληρώνω εισφορές έτσι ώστε να μπορείς εσύ να παίρνεις παχυλά μερίσματα. Εσύ που αν είχες τα χρόνια που υπηρετώ τώρα εγώ,θα σε έλεγαν βρυκόλακα. Εσύ που με 10 έτη λιγότερο από μένα, έφυγες, γιατί είχες κουραστεί. Number.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι γινεται με την αναγνώριση 3ετίας οσων Κατετάγησαν κατά τα Έτη 1990 - 1995 απο οσο γνωριζω στην Πυροσβεστική ισχύει κανονικά... εχει γινει και σχετικο εγγραφο πριν κανενα χρονο απο την ΠΟΜΕΝΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΥΡΙΟΙ είναι φανερο ειστε ανεργοι/χαμηλοβαθμοι ετων –αντα φευγα και περιμενετε …Οσο για ηλικιες ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ στα 52-54 ετη ΧΕΙΡ ΑΦΩΝ γινονται ΔΚΤΕΣ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΜΑΧΗΣ ΑΦΩΝ να τους …διωξουμε. Για να το κλεισω ΕΙΣΤΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ για Ε΄Δ-Σ.Α εχετε σκεπτικο λογω απογοητευσης ,που εκφραζει μισος ,επικινδυνοτητα, όχι συνεργασια, ξεχωρα ότι ΣΚΟΠΙΜΑ υποτιμάτε το ΑΞΙΟ εν ενεργεια προσωπικο,που οι περισσοτεροι είναι με πτυχια Πανεπιστημιων ,ξεχωρα ΑΓΓΛΙΚΩΝ και ειναι ΤΙΜΗ ΟΛΩΝ >ΜΑΣ>.Η Ελληνικη κοινωνια θελει ΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ε.Δ -Σ.Α οχι ΣΠΟΥΔΑΓΜΕΝΟΥΣ ΡΑΓΙΑΔΕΣ που ανηκουν στο περελθον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βέβαια, όπως είπε και ο ψυχίατρος οτι πεις αφεντικό, ή έτσι είναι εάν έτσι νομίζεις. Το ότι σε άλλες δυτικές ΕΔ ο σμήναρχος, πλοίαρχος, συνταγματάρχης είναι περίπου 43 με 45 ετών και διοικεί αεροπλανοφόρο δεν έχει καμμία σημασία. Εδώ μέχρι ωτα 60 σμήναρχος και να πέφτει το πτητικό έτσι; Το ότι όλες οι δυτικες ΕΔ εχουν όριο αντοχής ηλικιακό στελεχών κατα βαθμό και καθήκοντα δεν μας αφορά καθόλου. Εδώ με δικαιολογία το ασφαλιστικό και τα δήθεν συνταξιμα χρόνια που οφείλεται να έχουμε έχουν καταστρέψει τις ΕΔ,λες και είμαστε ΔΥ οπως φυσικά μας κατάντησαν. Εσυ εισαι ενας κολαουζος του συστήματος και λαγός με τις δηθεμενιες αρλουμπες που κοτσαρεις και δεν έχεις ιδεα απο τις ΕΔ, ή εάν κάποτε ήσουν μελος τους, ευτυχώς σε ξεφορτώθηκαν, εγκαίρως.

   Διαγραφή
 7. Δηλαδή με 30 πραγματικά και 5 εκστρατείας Χ 2 = 10 αποστρατεύεται κανείς με 40 εάν επιθυμεί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. SCramble. scramble. Τρέχουν. Οι 50 plus +++ για Α/Γ. Και αντιμετώπιση Τούρκων στο Αιγαίο ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή