Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Σχες και Ανχες Όπλων-Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί είναι οι νέοι Σχες και Ανχες Όπλων-Σωμάτων (ΕΔΥΕΘΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
«Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και
Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΘ046-Ζ3Μ ΕΔΥΕΘΑ: 86

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια το παρακάτω Προεδρικό διάταγμα που αφορά στους 312 προαχθέντες κατ’ εκλογή στον βαθμό του Συνταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27-04-2021, ημερομηνία συμπληρώσεως του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στον βαθμό (αφορά στους 309 Αντισυνταγματάρχες και από 8/2/21, 20/1/21 και 6/4/21 στους λοιπούς τρεις).

Με το ίδιο ΠΔ ανακοινώνονται οι 264 προαχθέντες κατ’ εκλογή στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27-04-2021, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στον βαθμό.

Δείτε την σχετική ΕΔΥΕΘΑ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια