Στρατός Ξηράς: Τακτικές Ετήσιες Κρίσεις Υπαξιωματικών έτους 2021-2022 - Πότε θα προαχθούν (ΕΔΥΕΘΑ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωματικών
έτους 2021 - 2022»
ΑΔΑ: 6ΨΟΓ6-Ρ37 ΕΔΥΕΘΑ: 74

1. Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμό: Φ. 412.6/2/357505/Σ.3407/06 Μαΐ 21/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση του ΔΒ΄ Κ/ΓΕΣ, που αφορά στην «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωματικών έτους 2021-2022».

2. Για τους Υπαξιωματικούς που αναγράφονται στους κυρωμένους πίνακες των Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων 2021-2022, η παρούσα δεν αποτελεί πράξη προαγωγής, καθόσον οι προαγωγές τους θα πραγματοποιηθούν με άλλες ΕΔΥΕΘΑ οι οποίες θα εκδοθούν μόλις τα προαναφερόμενα στελέχη συμπληρώσουν τα καθοριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, συνολικά χρόνια υπηρεσίας. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:

α. Οι απόφοιτοι ΣΜΥ θα προαχθούν το τελευταίο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου 2021.

β. Οι ΕΜΘ Αλχίες θα προαχθούν το μήνα Δεκέμβριο 2021.

γ. Με τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων οι Υπξκοί των παραγράφων, όπως παρακάτω:

(1) Προακτέων Αρχιλοχιών Σωμάτων, Εφοδιασμού Μεταφορών, Γενικής Ειδικότητας Εφοδιασμού Μεταφορών με Α/Α (1).

(2) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Ανδρών) Όπλων, Πεζικού, με Α/Α (1), (2), (3), (4), (5), (6).

(3) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Ανδρών) Όπλων, Διαβιβάσεων, με Α/Α (1).

(4) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Ανδρών) Σωμάτων, Εφοδιασμού Μεταφορών, με Α/Α (1).

(5) Προακτέων ΕΜΘ Αρχιλοχιών (Γυναικών) Όπλων, Μηχανικού.

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια