Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΠΟΠ στο βαθμό του Επιλοχία Ετών 2018-2020-2021 (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγές ΕΠΟΠ στο βαθμό του Επιλοχία Ετών 2018-2020-2021 (ΕΔΥΕΘΑ)

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β’ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/1/358539/Σ.3557/14 Μαΐ 21 «Κύρωση Πινάκων Τακτικών – Έκτακτων Κρίσεων Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, για Προαγωγή στο Βαθμό του Επιλοχία, Ετών 2018-2020-2021».

β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φ.412.32α/3/358543/Σ.3558/17 Μαΐ 21 «Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών, Ετών 2018-2020-2021, στο βαθμό του Επιλοχία».

γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φ.412.32/4/338545/Σ.3560/17 Μαΐ 21 «Παραμένοντες στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίες Οπλίτες Λοχίες, Ετών 2020-2021»...

Αποφασίζουμε Άρθρο Μόνο

1. Την προαγωγή σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 16 και 18 του 445/1974 ν.δ., του άρθρου 8, παράγραφος 4 του ν.2936/2001 και των άρθρων 3, 5, 6 και 8 της Φ.416/205235/5-12-2001/Υπουργικής Απόφασης, στο βαθμό του Επιλοχία, των παρακάτω Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου λογιζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στο βαθμό του Λοχία και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για προαγωγή:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια