Στρατός Ξηράς: Προαγωγές-Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΣΤΞ6-ΩΟΖ ΕΔΥΕΘΑ: 71

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010 σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως προακτέοι:...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια