Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθστες τέθηκαν σε αποστρατεία (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς
Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΞ936-ΓΩΠ ΕΔΥΕΘΑ: 52

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973 και 39 του ν.δ. 445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια