ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Κατώτεροι Αξιωματικοί Κοινού Νομικού Σώματος ΕΔ προάγονται (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων» ΑΔΑ: Ψ26Ν6-ΗΧΑ ΕΔΥΕΘΑ: 11/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με..., τους παρακάτω Λοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 19-12-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

2. Προάγουμε, σύμφωνα με..., τους παρακάτω Υπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Λοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27-10-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

3. Προάγουμε, σύμφωνα με..., τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Υπολοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25-10-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια